תפריט נגישות

Conformity - קונפורמיות

לעיתים אנו מסתכלים בתמונות ישנות ולא מבינים איך יכולנו להתלבש כפי שהתלבשנו, איך הרשנו למישהו לספר אותנו בצורה כזאת וכן הלאה. התשובה לכך, במרבית המקרים, היא כי זו הייתה האופנה של אותה תקופה, ובסך הכול רצינו להיות אופנתיים כמו כולם, או במילים אחרות- היינו קונפורמיים לצו התקופה.

קונפורמיות היא הנטייה לשנות תפיסה, דעות או התנהגות באופן שעקבי עם נורמות הקבוצה. לאנשים יש רגשות מעורבים כלפי קונפורמיות: מידה מסוימת של קונפורמיות הכרחית על-מנת שאנשים שונים יוכלו לחיות זה לצד זה. עם זאת, קונפורמיות מוגזמת עלולה להזיק כאשר היא מביאה את הפרט לפעול בניגוד לרצונו. כך, למשל, עשויים מתבגרים למשל לחץ חברתי על מתבגרים לשתות אלכוהול במסיבות.

הקונפורמיות יכולה להיגרם בעקבות שתי סיבות מרכזיות:

השפעה עובדתית: השפעה שמעודדת קונפורמיות כאשר האדם מאמין שאחרים צודקים, והוא טועה.

השפעה נורמטיבית: השפעה שמעודדת קונפורמיות כאשר בן אדם מפחד מההשלכות השליליות של סטייה מהנורמה.
בדרך כלל שתי ההשפעות פועלות באופן הדדי על האדם שבוחר להיות קונפורמי.
ניתן לראות כיצד אנשים בוחרים להיות קונפורמיים בניסי המפורסם של אש.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה