תפריט נגישות

Psychiatrist - פסיכיאטר

פסיכיאטריה היא ענף רפואי העוסק בהפרעות ומצוקות נפשיות מתוך התייחסות לאינטראקציה בין הממדים הפיזיולוגיים - כימיים לבין הממדים ההתנהגותיים - נפשיים של המצוקה הנפשית. הפסיכיאטריה מגדירה באמצעות מערכת סיווג (DSM-IV ; ICD) את ההפרעות הנפשיות ואת דרכי הטיפול שנמצאו כיעילות תוך התייחסות הן לפסיכותרפיה והן לטיפול תרופתי. בהתאם, מציעים פסיכיאטרים טיפולים המשלבים בין שיטות טיפול פסיכולוגיות לשיטות טיפול תרופתיות.

פסיכיאטר הינו רופא מוסמך שעבר לאחר הסמכתו לרופא התמחות בתחום בריאות הנפש. פסיכיאטרים הם אלו העומדים בדרך כלל בראש המוסדות לבריאות הנפש ואחראים על תהליכי הקבלה, האבחון, הטיפול והאשפוז. עם זאת, פסיכיאטרים רבים מטפלים גם במסגרת קליניקה פרטית. תפקיד פסיכיאטר כולל מספר היבטים מרכזיים:

אבחון הפרעות נפשיות על-ידי פסיכיאטר

הצעד הראשון במתן טיפול נפשי הוא אבחון הקשיים הנפשיים, הרגשיים וההתנהגותיים מהם סובל הפונה לטיפול. האבחון שמבצע פסיכיאטר מתבצע במרבית המקרים באמצעות ראיון בו נשאל הפונה על סימפטומים המועררים מצוקה או פוגעים בתפקוד התקין. בהתאם לקבוצת הסימפטומים עליהם מדווח הפונה ובהתאם להגדרות הפסיכיאטריות המקובלות, קובע הפסיכיאטר את האבחנה הפסיכיאטרית. כמו כן, עשויה האבחנה להיעשות באמצעות דיווחיהם של קרובי הפונה.

בהתאם לאבחנה שנקבעה, מציע פסיכיאטר אלטרנטיבות טיפוליות אשר הוכחו כיעילות לטיפול בהפרעה או בסימפטומים הקיימים.

מתן טיפול תרופתי פיזיולוגי בהפרעות הנפשיות

טיפול תרופתי עשוי לסייע בהתמודדות עם מגוון קשיים והפרעות נפשיות ועשוי להינתן לתקופה זמנית או לאורך החיים, בהתאם לסוג ההפרעה וחומרתה. במהלך הטיפול התרופתי המטופל מגיע למעקב אחת למספר שבועות כדי לוודא כי התרופה אכן מביאה לאפקט הטיפולי הרצוי ואינה מלווה בתופעות לוואי. במרבית המקרים ימליץ פסיכיאטר לשלב בטיפול התרופתי התערבות טיפולית נוספת המכוונת לשיקום התפקוד, מתן תמיכה, הקניית מיומנויות התמודדות וכן הלאה. התערבות זו עשויה להינתן על ידי הפסיכיאטר עצמו או על ידי איש מקצוע טיפולי נוסף כגון פסיכולוג.

חשוב להדגיש כי מבין בעלי המקצועות הטיפוליים רופאים בלבד הם שרשאים להציע טיפול תרופתי. חלק מהתרופות הפסיכיאטריות עשויות להינתן על ידי רופאי משפחה אך מרביתן ניתנות על ידי רופא פסיכיאטרמומחה בתחום בריאות הנפש. מטפלים שאינם פסיכיאטריים, כעובדים סוציאליים ופסיכולוגים, רשאים להמליץ למטופליהם לפנות לייעוץ פסיכיאטרי אך אינם בעלי ידע רפואי המאפשר להם לרשום תרופות אלו בעצמם.

מתן חוות דעת פסיכיאטריות

במסגרת הכשרתם מוסמכים רופאים פסיכיאטרים לעסוק בפסיכותרפיה על שיטותיה השונות. בעוד שהטיפול התרופתי נשען על ידע ומחקר רפואי, הרי שבכל הנוגע לגישות טיפוליות בתחום הנפשי (פסיכותרפיה) מאמצים פסיכיאטרים רבים, כמו אנשי מקצוע אחרים בתחום בריאות הנפש, גישה או עמדה טיפולית המעצבת שיטת הטיפול שלהם. חלקם עוסקים בפסיכותרפיה דינמית, חלקם באמצעות טיפול פסיכולוגי התנהגותי קוגניטיבי, טיפול מיני וכן הלאה. למרות שהסמכתם אינה מצריכה השתתפות במסגרת הכשרה נוספת, בוחרים רבים מהפסיכיאטרים העוסקים בפסיכותרפיה להרחיב את מיומנויתיהם במסגרת הכשרות ספציפיות ובתי ספר לפסיכותרפיה.


אנשי מקצוע בתחום

ייעוץ פסיכיאטרי