תפריט נגישות

Social Worker - עובד סוציאלי

עובד סוציאלי הוא אדם אשר סיים תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאלית ונרשם באופן רשמי בפנקס העובדים הסוציאליים.

במסגרת תפקידו עוסק העובד הסוציאלי באבחון וטיפול בבעיות בתחום הרווחה, בריאות הנפש והתפקוד של לקוחותיו. עבודתם של עובדים סוציאלים מתמקדת במספר תחומים מרכזיים:

עבודת רווחה: במסגרת עבודתו מלווה העובד הוסציאלי את הפונה בטיפול בענייניו, תוך תמיכה וליווי ריגישי אישי, ליווי טיפולי נפשי, הוא מסייע ללקוחותיו לקבל מידע מקצועי ועובדתי על שירותים רלונטיים, זכויות, הטבות וכן הלאה. כמו כן, הוא מוסר מידע לגבי תקנות, הגבלות וחוקים אשר חשוב שהלקוח יהיה מודע לקיומם במסגרת הסיבות בגינן פנה אל העובד הסוציאלי.

ליווי, טיפול וייעוץ: העובד הסוציאלי מקיים עם מטופליו שיחות אישיות הממוקדות בהבנת קשייהם ומציאת דרכי התמודדות עמם. מוקד הייעוץ מושפע מהמסגרות השונות בהן מציע העובד הסוציאלי את שירותיו: עובדים סוציאלים העובדים בפנימיות יתמקדו בהסתגלותו של הנער ובשיפור הקשר עם משפחתו במידת הצורך, עובד סוציאלי העובד במסגרות שיקומיות יתמקד בשיפור מיומנויותיו ויכולותיו התפקודיות של המטופל וכן הלאה. כמו כן, במידת הצורך עובדים סוציאלים מציעים ללקוחותיהם טיפולים פסיכותרפיים.

פקידי סעד: חלק מן העובדים הסוציאליים משמשים כפקידי סעד. במסגרת תפקיד זה מוסמך העובד הסוציאלי לבצע פעולות מטעם החוק הקשורות ברווחתו של הפונה אליו או סובביו. למשל, עובד סוציאלי המשמש כפקיד סעד מוסמך על פי החוק להרחיק ילדים מהוריהם במצבי סיכון.

הערכת מסוגלות הורית: במסגרת הערכת מסוגלות הורית בוחן העובד הסוציאלי את יכולתו ופניותו של הורה לטפל בילד ולספק את צרכיו הפיסיים והנפשיים. הערכה זו נעשית במקרים בהם יש חשד לטיפול לקוי בילד והתלבטות האם להרחיקו מביתו, במקרים בהם מבקש אדם לאמץ ילד ובמקרים של מחלוקת על קבלת משמורת על ילד.   


תחומי מומחיות:
טיפול נפשי ,פסיכותרפיה

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה