תפריט נגישות

Self Fulfilling Prophecy - נבואה שמגשימה את עצמה

אשר נגיד בנק ישראל אמר לפני מספר שנים שאחד משלושת הבנקים הגדולים על סף פשיטת רגל, אנשים רבים הבינו שמדובר בבנק דיסקונט, ולכן רבים מלקוחותיו עזבו אותו. גם אם הדבר בפועל לא היה נכון, עצם האמירה גרמה לבהלה ציבורית שהייתה עלולה לגרום לפשיטת רגל של הבנק. כלומר ה"נבואה" של הנגיד כמעט והגשימה את עצמה.

נבואה שמגשימה את עצמה היא תהליך בו הציפיות מאדם מסוים גורמות לאותו אדם להתנהג באופן בלתי מודע בהתאם לציפיות ממנו. אפקט הנבואה שמגשימה את עצמה מתרחש בתחומים רבים ונחקר תחילה בבית-הספר: במחקר ראשוני זה נמצא שציפיות המורה מתלמידיו עלולות להשפיע על הישגיהם- תופעה הנקראת אפקט פיגמליון.

תופעת הנבואה המגשימה את עצמה היא בעלת השפעה נרחבת ומתרחשת בשלושה שלבים: בתחילה נוצר רושם מסוים כלפי אדם בהתבסס על רושם ראשוני או מידע נתון מראש. בשלב השני מתבססת התנהגות אל האדם בהתאם לציפיות ממנו, עד השלב השלישי בו האדם מתחיל באופן בלתי רצוני לסגל את פעולותיו לצפיות ממנו.

התופעה הומחשה בניסוי שנערך בצה"ל: בגיוס טירונים נאמר לחלק מהמפקדים שקבוצת הטירונים שקבלו היא בעלת פוטנציאל גבוה, כאשר למעשה טירונים אלו היו בעלי יכולות ממוצעות. לאחר עשרה שבועות טירונים אלו קבלו ציונים גבוהים יותר הן במבחן בכתב והן ביכולת לתפקד עם נשק, לעומת שאר הטירונים שגויסו עמם.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה