תפריט נגישות

Rehabilitation Centers - מרכזי גמילה וטיפול בהתמכרויות

התמכרות לחומרים שונים דורשת פעמים רבות טיפול ועזרה מקצועית בתהליך הגמילה.

כיום, אין הוכחות חד משמעיות לעדיפותם של סוגי טיפול מסוימים על אחרים, אך מרבית הטיפולים מתמקדים בגמילה פיסית ובשיקום פסיכוסוציאלי אשר יאפשר חזרה לתפקוד נורמטיבי ויצמצם את הסיכון להתמכרות מחודשת.

מרכזים לטיפול בהתמכרות מציעים שירותים ומסגרות שונות בהתאם לסוג ההתמכרות (סמים, אלכוהול וכד'), חומרתה, גיל המטופל ונסיונות טיפוליים קודמים.

תחנות יעוץ וטיפול: ברחבי הארץ קיימות תחנות רבות המציעות יעוץ וטיפול לאנשים המשתמשים בסמים ואלכוהול. בתחנות אלו ניתן לקבל טיפולים פרטניים, משפחתיים או קבוצתיים המלווים את ההתמודדות עם השימוש בחומרים. חלק מתחנות אלו (אל סם, למשל) מאפשרות שמירה על אנונימיות וחיסיון.

מוסדות גמילה גופנית: לעיתים מביאה חומרת ההתמכרות לצורך בגמילה במסגרת אשפוזית. מרכזים אלו מאפשרים לנגמל לעבור את תהליך הגמילה תוך קבלת ליווי נפשי ורפואי מוסדר והכנה לתקופת ההתאוששות מהגמילה.

מסגרות שיקום: גמילה פיסית היא חלק ראשון בלבד בתהליך הגמילה ומסגרות שיקומיות מלוות את תהליך ההתאוששות תוך הדגשת חשיבות החזרה לתפקוד התקין. זאת, באמצעות טיפולים פסיכולוגיים פרטניים, קבוצתיים ו/או משפחתיים וסיוע בהשתלבות במערך התעסוקתי/לימודי. חלק ממסגרות השיקום פועלות במתכונת של טיפול יום וחלקן בקהילות טיפוליות סגורות המונעות חזרה לשימוש לרעה בחומרים.

קבוצות תמיכה ועזרה עצמית: ברחבי הארץ קיימותקבוצות תמיכה ועזרה עצמית המציעות תמיכה ויעוץ למכורים ולאנשים אשר הצליחו להיגמל, או לבני משפחותיהם. מסגרות אלו מאפשרות בדרך כלל שמירה על אנונימיות (למשל, אלכוהוליסטים אנונימיים).


תחומי מומחיות:
התמכרויות

אנשי מקצוע בתחום

התמכרויות