תפריט נגישות

Fictional goals - מטרות בדיוניות

אלפרד אדלר, פסיכואנליטיקאי אשר ייסד את זרם הפסיכולוגיה האינדיווידואליסטית, הניח כי כל אדם נאלץ להתמודד עם תסביך נחיתות אשר מתעורר באופן טבעי עקב תלותו וחוסר האונים של הילד הצעיר. אחת הדרכים המרכזיות בעיני אדלר כדי להתגבר על תסביך הנחיתות ולזכות בעליונות היא באמצעות הצבתן שלמטרות בדיוניות. אלו הן מטרות שהאדם מאמין שכאשר ישיג אותן, יצליח להשיג שליטה על מהלך חייו. הן נקראות בדיוניות כי השגתן נותנת תחושה של שליטה בחיים, שאינה תמיד אמיתית. למשל, עובד זוטר בחברה יכול לשאוף להיות המנכ"ל של החברה ולרתום את כל כוחותיו וכישוריו לשם השגת מטרה זו, תוך שהוא מסב בתהליך הזה נזק לעצמו או לסביבתו. עם זאת, המאבק לעליונות אינו בהכרח שלילי, אלא להיפך - ברוב המקרים הוא מייצג את החתירה להגשמה העצמית. כל עוד הוא נעשה מתוך עניין חברתי והתחשבות בזולת, הוא מהווה דרך לגיטימית ואף רצויה למימוש הפוטנציאל האישי.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
דרייקורס, ר. (1994). יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית. תל-אביב: המכון ע"ש אלפרד אדלר.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי