תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Couples and Family Therapist - מטפל זוגי ומשפחתי

מטפל זוגי ומשפחתי הוא מטפל העוסק בקשיים במערכת הזוגית או המשפחתית. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על הכשרתו של מטפל זוגי ומשפחתי ועל גישות ושיטות טיפול.

מטפל זוגי ומשפחתי הוא מטפל העוסק בטיפול זוגי ומשפחתי (וכן יש המתמקדים באחד מהשניים). תחום זה עוסק בקשיים במערכת הזוגית או המשפחתית, כגון בעיות בתקשורת בין בני המשפחה או במבנה המשפחתי, קשיי הסתגלות למעברים או משברי חיים, דוגמת גירושין, מחלה או פטירה של אחד מבני המשפחה או הזוג. בנוסף, טיפול זה מבוסס על גישה מערכתית, המעניקה הקשר רחב לבעיות הנתפסות כנוגעות לפרט, למשל בעיות התנהגות של אחד הילדים או התמכרות של אחד מבני הזוג. הדבר נובע מהנחה בסיסית בתחום, כי קשיי היחיד קשורים בדינאמיקות זוגיות או משפחתיות, וכי אלה מושפעות מיתר חברי המערכת ומשפיעות עליהם.

מי הוא מטפל משפחתי וזוגי?

נכון להיום, אין בישראל עיגון בחוק באשר למי ראשי לעסוק בתחום זה או איזו הכשרה נדרשת לשם כך. זאת בנוסף להיעדר חוק פסיכותרפיה כללי המגדיר מי רשאי להעניק טיפול נפשי בישראל (למעט מקצועות מעוגנים בחוק דוגמת רופאים, פסיכולוגים, ועובדים סוציאליים). בפועל, ישנן תכניות לימוד ומסלולי הכשרה רבים בתחום, הנבדלים זה מזה בדרישות הקבלה, איכות התוכן התיאורטי והיקף הניסיון הטיפולי הנדרש מהלומדים.

בהיעדר עיגון חוקי, מומלץ להיעזר בהכרה מקצועית של אגודות מקצועיות. האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי, העמותה המרכזת ומקדמת את התחום בארץ, מעניקה מטעמה הסמכה כ"מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך", על פי קריטריונים מקצועיים ואתיים. דרישות האגודה כוללות תואר שני במקצוע טיפולי מוכר, והשלמה של תכנית לימוד תיאורטית והיקף של מאות שעות של ניסיון טיפולי והדרכה מקצועית במוסד מוכר על ידה.

לצד זאת, פועלים בארץ בעלי מקצוע טיפולי מוכר, אשר אף כי לא הוכשרו במסלול ייעודי לטיפול זוגי ומשפחתי, הינם בעלי ניסיון וידע רב בתחום. כאשר בוחרים מטפל משפחתי וזוגי, מומלץ לוודא כי הוא בעל תואר שני ומעלה במקצוע טיפולי מוכר, ובעל הסמכה, הכשרה או ניסיון משמעותי בתחום. בנוסף לכך, מומלץ להבין באילו גישה או מודל טיפולי הוא נוקט, בכדי לבחון את ההתאמה לצרכים הספציפיים של הפנייה.

במגזר הציבורי, פועלים בערים שונות ברחבי הארץ תחנות לטיפול משפחתי וזוגי וכן שירותי טיפול זוגי ומשפחתי הניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, או במרכזים מקומיים או אזוריים הפועלים בשיתוף עם הרשויות.

גישות ושיטות טיפול

טיפול משפחתי וזוגי הוא שם כולל המתייחס למגוון שיטות וגישות טיפול שונות, כמו גם לשילובים ביניהן. הגישות נבדלות זו מזו בתפישה התיאורטית ובדרכי הטיפול. טיפול משפחתי מבני, גישה אשר פותחה בשנות השישים והשבעים על ידי סלבדור מינושין, נחשב לאבן יסוד בתחום אשר השפיע רבות על התפתחות הטיפול המשפחתי בארץ ובעולם.

במרוצת השנים, פותחו גישות ושיטות מרכזיות נוספות כגישה הבין-דורית של בואן (Bowen), הגישה האסטרטגית, הגישה החוויתית, והגישה התקשורתית לטיפול משפחתי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) משפחתי, טיפול משפחתי מבוסס התקשרות, וכן טיפול זוגי או משפחתי באוריינטציה פסיכודינמית או פסיכואנליטית בזרמים שונים. גישות מרכזיות ספציפיות נוספות הן גישת האימגו לטיפול זוגי, טיפול דיאדי לעבודה על קשר הורה-ילד, וכן גישת "הסמכות החדשה" בפיתוחו של חיים עומר, להתמודדות עם בעיות התנהגות של ילדים.

בעשורים האחרונים פותחו גישות פוסט-מודרניות, כגישה הנרטיבית, וגישות נוספות רגישות תרבות ומגדר. גישות אלה מתייחסות בין היתר לתהליכי השתנות התא המשפחתי והזוגי. כמו-כן, ישנו דגש הולך וגובר על גישות נתמכות מחקרית. בנוסף, נהוג שימוש בקרב מטפלים זוגים ומשפחתיים במודלי טיפול אינטגרטיבי המשלבים תיאוריות, טכניקות וכלים מגישות שונות.

כאמור, טיפול משפחתי וזוגי עשוי להתאים לא רק במצבים של קשיים זוגים או משפחתיים מובהקים אלא גם כאשר לכאורה רק אחד מבני המשפחה או הזוג סובל מקושי או מצוקה. כך למשל, טיפול משפחתי בהפרעות אכילה של מתבגרים, נחשב כיום לאחד הטיפולים המומלצים בתחום. זאת במקביל לטיפול פרטני בבן או בת המשפחה הסובלים מן ההפרעה. יחד עם זאת, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע לשם מציאת המענה המתאים ביותר לכל מקרה ומקרה.


מקורות

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. הסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים. אוחזר ב08 בספטמבר 2022 מתוך:

https://bit.ly/3DzbHrJ

משרד הרווחה והביטחון החברתי. משפחות ויחידים במצוקה. אוחזר ב08 בספטמבר 2022 מתוך:

https://bit.ly/3xxFLR3

Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2013). Family Therapy: An Overview (8th ed.). Brook/Cole   Publishing Co.

Nichols, M., & Davis, S. (2017). Family Therapy: Concepts and Methods, 11th Edition. New York: Pearson

אנשי מקצוע בתחום

טיפול זוגי