תפריט נגישות

Reliability - מהימנות

איך היית מרגיש אילו היית מגלה, אחרי שבוע של דיאטה, כי המשקל עליו נשקלת בשבוע שעבר כויל כך שיצביע על 3 ק"ג עודפים? הציפייה הבסיסית שלנו מכלי המדידה בהם אנו משתמשים היא שיהיו מהימנים- יצביעו על הערך האמיתי של האובייקט הנמדד.

מהי מהימנות?

אחד הכלים המקובלים במחקר הפסיכולוגי, כמו בכל תחום מחקרי, הוא שימוש במבחנים כדי לבסס השערות, למדוד תופעות ולחפש קשר בין משתנים. תוקף ומהימנות הינם הקריטריונים המקובלים לטיב המבחן. התוקף של מבחן מעיד על כך שהמבחן אכן מודד את מה שהוא מתיימר למדוד, ומהימנותו של מבחן מתייחסת למידת הדיוק של המדידה.

מדידה מהימנה מודדת את ערכי המשתנה בדייקנות, ללא סטיות וטעויות. דוגמה טובה לכך הוא משקל שמודד בדיוק מה משקלו של חפץ המונח עליו. משקל כזה ייתן תוצאות יציבות ועקביות, שישקפו את משקלו האמיתי של החפץ. ניתן לומר שכל מדידה שהיא פחות מדויקת מאותו משקל מהימן נותנת תוצאה שמורכבת מהמשתנה האמיתי (אותו אנו רוצים למדוד) ומטעות אפשרית. ככול שהטעות תקטן, התוצאה שתתקבל תשקף טוב יותר את המשתנה האמיתי. אז נוכל לומר שהמהימנות של המדידה גבוהה, ושיש מתאם גבוה בין תוצאות המדידה למשתנה אותו אנו מנסים למדוד.

משום שבד"כ אין אפשרות לדעת באופן ישיר מהו הערך האמיתי של משתנים פסיכולוגיים כמו: תוקפנות, דיכאון, שביעות רצון, ערך עצמי וכדומה, אין בידינו דרך ישירה לבדוק מהימנות של מבחנים. לכן בדיקה של מהימנות נעשית בדרכים עקיפות.

דרכים לבדיקת מהימנות

מהימנות כיציבות- בדיקה של התאמה בין תוצאות של מבחן ומבחן חוזר, שהועברו לאותו אדם, או לאותו מדגם של אנשים. יציבות של הציונים בשני המבחנים נבדקת באמצעות מתאם בין תוצאות המבחן והמבחן החוזר. אין לצפות למתאם מושלם במאה אחוז (מתאם של 1), אך מתאם של 0.8-0.9 מעיד על כך שהמבחן מהימן.

מהימנות כאקוויוולנטיות (שוויון) - בדיקה של מתאם בין שני נוסחים מקבילים של אותו המבחן. לדוגמה: שני נוסחים של מבחן המודד אינטליגנציה, שההעברה שלהם זהה, הפריטים מודדים את אותן היכולות והתכונות, הם דומים בצורתם אך שונים בניסוחם.

מהימנות כעקיבות פנימית- במבחן המורכב מפריטים רבים המודדים את אותו הדבר, נצפה למתאם גבוה בתוך המבחן עצמו בין הפריטים השונים. מבחן בו התוצאות עבור פריטים שונים, המודדים את אותה התכונה, הן במתאם גבוה זו עם זו, הוא מבחן בעל "עקיבות פנימית". למשל, במבחן המודד יכולות חשבוניות נצפה שתלמיד שהצטיין בחיבור יצטיין גם בחיסור.

מהימנות בין שופטים- בפסיכולוגיה ובמדעי החברה ישנם מבחנים בהם כלי המדידה אינו אובייקטיבי, וישנו אדם המשמש כבוחן או שופט ונותן את הערכתו (למשל בתצפית על התנהגות במצבי לחץ). במקרים כאלה, כדי להתגבר על האפשרות שהמסקנות אינן מהימנות בגלל טעות סובייקטיבית של שופט, נמדדת המהימנות כמתאם בין הערכותיהם של שני שופטים או יותר.


ביבליוגרפיה

אנסטאוי, א .(1990). מבחנים פסיכולוגים. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי