תפריט נגישות

Written Expression Disorders - ליקויי כתיבה

ליקויי כתיבה הם חלק מקבוצת הפרעות הלמידה. רק בשנים האחרונות החלו להתייחס לליקויים בכתיבה בנפרד מליקויי קריאה, משום שהתגלה שלעיתים הם מתקיימים גם בפני עצמם, ללא ליקויים בקריאה ובהבנת הנקרא.

תסמיני קליניים

הליקויים יופיעו בכל מרכיבי הכתיבה. ליקויים באיות יופיעו, משגיאות באיות ועד אי יכולת לכתוב מילה; ליקויים תחביריים-דקדוקיים, שיתבטאו בבנייה לא נכונה של משפטים ופסקאות לא מאורגנות; ליקויים בביצוע פעולת הכתיבה שיתבטאו בחוסר יכולת לכתוב בצורה ברורה, ולבצע מטלות לא מילוליות שונות, כמו למשל העתקת צורות הנדסיות. כשעולה מורכבות הדרישות האקדמיות ניכרת יותר יכולת הביצוע הדלה והקושי להתבטא בכתב, ולעיתים גם בע"פ, בצורה ברורה, מאורגנת ומדויקת. בעלי ליקויי כתיבה יתקשו מאוד במשימות שיעורי הבית, ולכן יתקשו להתמודד עם מסגרת בית הספר.

שכיחות

מוערכת בין 3% ל-10% מהילדים בגיל ביה"ס. לרוב ליקויי כתיבה יופיעו עם קושי כלשהו בקריאה (אם כי לא תמיד).

אבחנה ע"פ ה-DSM

ליקויי כתיבה מאובחנים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • מיומנויות הכתיבה (כפי שנמדדו ע"י מבחנים תקניים, המועברים בצורה יחידנית) הן באופן מהותי מתחת למצופה בהתחשב בגיל הכרונולוגי, מדד האינטליגנציה, וחינוך תואם- גיל.
  • ההפרעה המוזכרת בסעיף 1 משבשת בצורה משמעותית את ההישגים האקדמאיים, או פעילויות יומיומיות הדורשות יצירת טקסט כתוב (כמו כתיבת משפטים ופסקאות בצורה נכונה ומסודרת).
  • אם קיים ליקוי חושי, ההפרעות בקריאה מתקיימות מעבר לקשיים הקשורים בדרך כלל בליקוי החושי.

גורמים לליקוי בכתיבה

משערים שמדובר בפגיעה בתפקוד אזורי עיבוד המידע במוח, האחראים על פלט וקלט של שפה. ישנה סבירות גבוהה לבסיס תורשתי-גנטי (נמצא שלרוב הילדים הסובלים מלקות כתיבה יש קרובי משפחה בעלי אותה הפרעה).


ביבליוגרפיה

ו. שרוני-יצחק (1990), סוגיות בחינוך מיוחד יחידה 4- ליקויי למידה, האוניברסיטה הפתוחה.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1998) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, eighth edition.

תחומי מומחיות:
לקויי למידה

אנשי מקצוע בתחום

לקויי למידה