תפריט נגישות

Dyscalculia - ליקויים בהבנת חשבון

ליקויים בלימוד והבנת החשבון כלולים בקבוצת הפרעות הלמידה. קשיים אלו נלווים לעיתים לליקויי למידה אחרים (בקריאה ו/או בכתיבה), ולעיתים מופיעים בפני עצמם ונובעים מהפרעה ספציפית ביכולות החשיבה כמותית.

תסמינים קליניים

בגיל צעיר (סביבות כיתה א') ניתן לאתר קושי שאינו תואם גיל במיומנויות בסיסיות של ספירה והוספה של מספרים בעלי ספרה אחת. הילד ישנן פתרון של בעיות מתמטיות, אך כשיידרש לחשב בעצמו יתגלה קושי בהבחנה בין פעולות חשבוניות ובהבנה של יחסים בין מספרים. לעיתים הפרעה בתפיסה חזותית או שמיעתית פוגמת בהבנה ובזיכרון של מספרים, ולעיתים ההפרעה קשורה יותר לקושי בהתמצאות מרחבית, וחוסר הבנה של מושגים מרחביים כמו "לפני ואחרי", "למטה ולמעלה". ניתן לחלק את הקשיים גם לפי סוג המיומנות הפגועה: קושי בהבנת המשמעות הכמותית של מספרים, קושי בהפעלת חישובים ופעולות מתמטיות, או קושי בתפיסה והבנה של רצף, של סדרתיות או של קיבוץ לקבוצות.

שכיחות

ההפרעה לא נחקרה רבות, וקיימת הערכה לא מדויקת של כ-5% מהילדים בגיל בית הספר, כאשר רובם מגלים גם קשיים שפתיים ומתקשים בתחומי לימוד נוספים. הזיהוי נעשה בכיתות המוקדמות של בית הספר היסודי (בד"כ בכיתה ג'-ד'). הפרעות התנהגות והפרעות קשב וריכוז מלוות לעיתים לקות בהבנת חשבון. לעיתים ילדים בעלי פיגור קל יאובחנו גם כלוקים בדיס-קלקוליה, כשהישגיהם המתמטיים מתחת למצופה גם כשאבחנתם כסובלים מפיגור נלקחת בחשבון.

אבחנה ע"פ ה-DSM

ליקוי בהבנת החשבון מאובחן כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • יכולות מתמטיות (כפי שנמדדו ע"י מבחנים תקניים, המועברים בצורה יחידנית) הן באופן מהותי מתחת למצופה בהתחשב בגיל הכרונולוגי, מדד האינטליגנציה, וחינוך תואם- גיל.
  • ההפרעה המוזכרת בסעיף 1 משבשת בצורה משמעותית את ההישגים האקדמאיים, או פעילויות יומיומיות הדורשות יכולות חישוביות.
  • אם קיים ליקוי חושי, ההפרעות ביכולות המתמטיות הם חלק מהקשיים שבד"כ מתלווים למצב.

גורמים לליקויים בהבנת החשבון

גורמים ספציפיים ללקות בחשבון לא נחקרו דיים, אך ידוע שטיב ודרך הוראה משפיעים במיוחד על היכולות המתמטיות. ישנן הנחות בדבר פגיעה בתפקודי ההמיספרה השמאלית של המוח, אך כרגע אין להן תמיכה מחקרית מספקת. בנוסף לחוסר התאמה של שיטת ההוראה, כנראה שגם כאן מדובר בשילוב של מגוון גורמים אפשריים: נוירולוגיים-קוגניטיביים, תורשתיים והתפתחותיים, בדומה לגורמים ללקויי קריאה (שנחקרו יותר מאשר ליקויים בהבנת החשבון).


ביבליוגרפיה

ו. שרוני-יצחק (1990), סוגיות בחינוך מיוחד יחידה 4- ליקויי למידה, האוניברסיטה הפתוחה

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1998) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, eighth edition.

אנשי מקצוע בתחום

לקויי למידה