תפריט נגישות
חיפוש

Fundamental Attribution Error - טעות הייחוס הבסיסית

הורים לעיתים מופתעים לשמוע שבנם השובב הוא מלאך בבית-הספר, וסטודנטים מופתעים לשמוע שהמרצה היומרני שלהם משתמש במילות סלנג במסדרון.

תופעה זו נקראת טעות הייחוס הבסיסית - הנטייה להעריך יתר על המידה את ההשפעה של גורמים אישיותיים על התנהגותם של אחרים, ולא להעריך את ההשפעה של גורמים סביבתיים. לעומת זאת, כאשר אנשים מעריכים את התנהגותם, מתגלה אפקט הפוך הנקרא אפקט השחקן-צופה.

הניסוי הבא ממחיש את התופעה: שני אנשים נבחרו להשתתף בניסוי בו נבחרו להיות 'השואל' או 'הנשאל' באמצעות הטלת מטבע. לעיני הצופים הורו לשואל לחבר עשר שאלות טריוויה לנשאל למשל (מי היה ראש הממשלה השני וכד'). בממוצע הנשאלים ידעו לענות על כ-40 אחוז מהשאלות.

לאחר מכן התבקשו הצופים לדרג את הידע הכללי של השואל והנשאל. הצופים לא לקחו בחשבון את היתרון שהיה לשואל, אשר חבר את השאלות, והם דרגו את השואל כבעל ידע כללי מעל הממוצע, ואת הנשאל כבעל ידע כללי מתחת לממוצע. כאשר בדקו את רמת הידע הכללי של שני המשתתפים על-ידי מבחן אובייקטיבי, לא נמצא הבדל בין השניים.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT