תפריט נגישות

Sensory Memory - זיכרון סנסורי

האם הייתה לך פעם תחושה שידעת משהו, אבל פתאום הוא נעלם? אם אינך יודע מה שכחת אבל ברור לך שידעת יותר, ייתכן שקלטת מידע מהסביבה  בעזרת הזיכרון הסנסורי, אך לפני שהמידע הגיע לתודעתך הוא התפוגג.

הזיכרון הסנסורי מכיל את כל המידע שנקלט על-ידי איברי החישה מהסביבה. המידע המאוחסן בזיכרון הסנסורי מאוחסן לפרק זמן שבין מספר עשיריות השנייה לבין מספר שניות. רק חלק קטן מהמידע עובר לזיכרון לטווח קצר ומגיע לתודעתנו. ישנם מספר סוגי זיכרון סנסורי בהתאם לכל אחד מחושינו, כאשר הזיכרון האיקוני (ראיה) והזיכרון הצלילי (שמיעה) נחקרו לעומק לעומת שאר הזיכרונות.


ביבליוגרפיה

Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology ,14 edition: Wadsworth Publishing, 2002

תחומי מומחיות:
קלינאות תקשורת

אנשי מקצוע בתחום

קלינאות תקשורת