תפריט נגישות

Self-Handicapping - הכשלה עצמית

לעיתים אנו מתנהגים בצורה המנוגדת לאינטרסים שלנו. למשל, אנו לא הולכים לישון לפני ראיון עבודה חשוב, או לא לומדים על-מנת להצליח במבחן מכריע. למרות שהדבר נשמע כפרדוקס, על-מנת להימנע מהרגשה של כישלון, אנשים לעיתים מחבלים בהצלחה של עצמם. הכשלה עצמית הינה פעולה שמטרתה לחבל בבצוע, על-מנת לספק תירוץ לכישלון. הכשלה עצמית מורידה את הלחץ מפני התגובה של הסובבים אותנו במקרה של כשלון על-ידי הנמכת ציפיות, והודעה בפומבי על-כך שהסיכויים להצלחה נמוכים. המחיר של הכשלה עצמית הוא בסופו של דבר פגיעה ממשית בהצלחה, ולכן, כמובן, עדיף להימנע ממנה.

התופעה מומחשת בניסוי הבא: נבדקים השתתפו בניסוי שמטרתו, לכאורה, הייתה לבדוק את ההשפעה של סמים על היכולת האינטלקטואלית. הם חולקו לשתי קבוצות, וכל קבוצה קבלה שתי משימות אחת אחרי השנייה. אחת הקבוצות קבלה משימה ראשונה קלה, מה שגרם למשתתפים לצפות להצלחה גם במשימה השנייה. בעוד הקבוצה השנייה קבלה משימה בלתי אפשרית, מה שגרם למשתתפים לחשוש מכישלון במשימה השנייה.
בין המשימה הראשונה לשנייה, הנבדקים יכלו לבחור בין שני סמים, אקטביל שאמור לשפר את הביצוע או פנדקורין שאמור לפגוע בבצוע. בפועל לא ניתן שום סם, אך הנבדקים אשר היו בטוחים בהצלחתם במשימה השנייה בחרו באקטביל, בעוד שהנבדקים שפחדו מכישלון במשימה השנייה בחרו בפנדקרין. הבחירה בסם אשר פוגע בבצוע מנע אפשרות של ייחוס הכישלון ליכולותיהם האישיות של הנבדקים.

יש הבדל בין המינים בדרך בה הם בוחרים להכשיל את עצמם: גברים משתמשים בסמים ולא מתאמנים לקראת המשימה ואילו נשים מדווחות על לחץ ותסמינים פיזיים. כמו כן, אנשים גם משתמשים בהכשלה עצמית ממניעים שונים: בעלי בטחון עצמי נמוך משתמשים בה כהגנה במקרה שיכשלו, ובעלי בטחון עצמי גבוהה משתמשים בה על מנת להאדיר את שמם במקרה שיצלחו.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה