תפריט נגישות

Representativeness Heuristic - היוריסטיקת הייצוגיות

פעמים רבות אנו נוטים לשפוט אנשים על בסיס הכרות ראשונית ולשייך אותם לקטגוריות הסטריאוטיפיות המתאימות להם. נטייה זו חוסכת לנו את מאמץ ההכרות והבחינה לעומק, ואנו עשויים להסיק במהירות, למשל, שאדם אשר עובד כאיש שיווק הוא כריזמטי, מוחצן ויצירתי.

נטיה חסכונית זו יעילה ביותר לאור המידע הרב אותו אנו צריכים לעבד מדי יום ביומו, אך על פי היורסטיקת הייצוגיות, היא עשויה להביא גם לשיפוט שטחי ומוטה. היוריסטיקה זו מתייחסת לנטייתנו לבחון במהירות עד כמה מתאים התיאור של האדם אל האבטיפוס המייצג את אותה קטגוריה, ועל סמך בחינה זו לקטלג אותו כשייך או לא שייך לאותה קטגוריה. קיטלוג זה עשוי להתגלות כיעיל, אך מאחר ואנו נוטים להתעלם מנתונים הסותרים את הנחתנו, הוא מביא פעמים רבות לטעויות.

בניסוי שהדגים את התופעה הציגו בפני הנבדקים תיאור של אדם ביישן ומופנם האוהב לקרוא, וביקשו מהם לשער האם התיאור מתייחס לספרנית או למורה מתוך סך הנשים העובדות בבית-הספר.
רב האנשים הניחו שמדובר בספרנית, תוך התעלמות מנתונים סטטיסטיים לפיהם בבית הספר יש הרבה יותר מורות מספרניות, ולכן סטטיסיטית סביר יותר שהתיאור התייחס למורה.


ביבליוגרפיה

נדלר.א. וליברמן.נ. (2001) פסיכולוגיה חברתית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT