תפריט נגישות
חיפוש

Availability Heuristic - היוריסטיקת הזמינות

מדי יום ביומו אנו מעבדים כמויות עצומות של מידע ולכן, מדי פעם אנו עושים "קיצורי דרך" וקופצים למסקנות מבלי לחשוב לעומק על הדברים.

היוריסטיקה היא צורת מחשבה המאפשרת לנו להסיק מסקנות מהר ובקלות. היוריסטיקת הזמינות היא הנטייה להעריך את ההסתברות שאירוע יתרחש, על-פי המהירות בה הוא צץ במוחנו. אנו מסוגלים אם כן להגיע להחלטות שגויות על-פי כלל זה, מפני שהמידה בה קל לנו להיזכר במידע מסוים, עלול להיות סובייקטיבי ובלתי מייצג: השכיחות בה אנו חווים אירוע אינה מייצגת בהכרח את שכיחותו באוכלוסייה. לדוגמא, ייתכן ונחשוב שיש יותר רופאים ממהנדסים, מפני שביקרנו אתמול בבית-חולים. יתרה מכך גם לאופי החוויה יש השפעה על האופן בו היא תוטבע בזיכרוננו- כמה היא הייתה מוחשית ומשמעותית עבורנו, ללא כל קשר לשכיחותה האמיתית. סביר להניח שאם החוויה אצל הרופא הייתה בלתי נעימה נזכור אותה לאורך זמן.

התופעה מומחשת בניסוי הבא: טברסקי וכהנמן, שני חוקרים קוגניטיביים מפורסמים, שאלו נבדקים מה יותר נפוץ- מילים שמתחילות באות R או מילים שהאות R היא האות השלישית בהן. בשפה האנגלית יש יותר מילים בהן האות R מופיעה שלישית מאשר ראשונה, אך למרות זאת רוב האנשים נחשו שמספר המילים המתחילים באות R הוא רב יותר. הסיבה לכך היא שיותר קל לחשוב על מילים בהן האות R מופיעה ראשונה.

על פי דוגמא זו, הערכותינו מושפעות מהקלות בה אנו שולפים מידע מהזיכרון, ולא על היסק לוגי או מקור מידע מהימן.


ביבליוגרפיה

נדלר.א. וליברמן.נ. (2001) פסיכולוגיה חברתית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT