תפריט נגישות

Man’s search for meaning - האדם מחפש משמעות

"האדם מחפש משמעות" הינו ספר שחיבר מייסד אסכולת הלוגותרפיה, הרופא הוינאי היהודי ויקטור פרנקל. הספר, שפורסם לראשונה בשנת 1946, כולל שני חלקים. בחלקו הראשון, מתאר פרנקל את חוויותיו משהייתו במחנה השמדה בין השנים 1942-1945. הוא מראה כיצד הדרך היחידה לשרוד את זוועות התופת של המחנות היתה במציאת משמעות לסבל הנוראי, וכי אלו שהצליחו לעשות כךהם אלו שלרוב נשארו בחיים. בחלקו השני של הספר מציג פרנקל את עיקרי הלוגותרפיה, שהינה תפיסה פילוסופית וכן אסכולה טיפולית, שעיקרה סיוע למטופל למצוא פשר לחייו, דרך מעשים, חוויות רוחניות או מתן משמעות לסבל.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

פרנקל, ו. (1970). האדם מחפש משמעות: ממחנות המוות אל האקזיסטנציאליזם. מבוא ללוגותרפיה. תל-אביב: דביר.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה