תפריט נגישות

כל הכלים הדרושים למנהלים ומנהלות

כל הכלים הדרושים למנהלים ומנהלות

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

ייעוץ וליווי אישי למנהל

העבודה נעשית באופן אישי מול המנהל ומסייעת בהעצמתו. תהליך הייעוץ נועד לסייע למנהל ברמה האישית, בפיתוח כלי העבודה שלו ושיפור יכולתו לזהות נכון את קשייו ואת הגורמים המונעים ממנו למצות את יכולותיו כמנהל. בנוסף, הייעוץ מסייע למנהל בזיהוי מוקדי קושי בארגון שתחת אחריותו והגורמים להם.
הייעוץ נעשה בתהליך של הכוונה, הדרכה, דרבון והנעת המנהל לעשייה והשגת יעדים. זהו תהליך אישי ומקצועי בו לומדים להסיר חסמים רגשיים, תוך שימת דגש על זיהוי וחיזוק הכוחות המניעים בחייו של אדם. הוא מתמקד בהווה ובהשגת מטרות רצויות בעתיד. התהליך כולו מבוסס על כבוד הדדי, שותפות ועל אמון ביכולתו של הפרט להגשמה עצמית, לגילוי הפתרונות באופן עצמאי, ולהסרת המכשולים העומדים בדרכו ליעד הנכסף.

סדנאות מקצועיות עבור הדרכת מנהלים

במסגרת המכון מתקיימות מגוון סדנאות מקצועיות למנהלים וביניהן:

סדנת יצירתיות ואינטואיציה בקבלת החלטות אצל מנהלים

מטרת הסדנא: להכיר תהליכי קבלת החלטות במודלים שונים ולבחון שילוב אינטואיציה ויצירתיות בתהליך קבלת החלטות רציונאלי.

תכני הסדנא: קבלת החלטות - גישות ומודלים. תהליך אפקטיבי של קבלת החלטות וניתוח אלטרנטיבות. קבלת החלטות ואינטואיציה.בתי - שבירת קונספציות ושימוש ביצירתיות ליציאה מהמסגרת. עקרונות החשיבה המערכתית בדרך ליציאה ממסגרת חשיבתית

סדנת תפיסה וחשיבה מערכתית למנהלים במעבר לדרג בכיר

מטרת הסדנא: הכרת תחומי החשיבה המערכתית בהקשר הניהולי והבנת מאפייני המעבר מדרג ניהול ביניים לדרג ניהול בכיר.

סדנא זו מתמקדת בהקניית חשיבה מערכתית למנהלים ופיתוח אוריינטציה של חשיבת מערכת. במהלך הסדנא, הפנייה טלפונית המופשטים של עקרונות החשיבה המערכתית הופכים לכלי ניהול אופרטיביים.

תכני הסדנא: חשיבה מערכתית על נושא מורכב: הבנת מאפייני הסוגיה המערכתית וההבדלים בינה ובין בעיה אופרטיבית. דיון בסוגיה מערכתית עקרונית והכנת נייר עמדה בנושא מורכב. מתן כלי עבודה למנהלים המציג דרך פעולה להתמודדות עם סוגיה מערכתית וסבוכה. למידה ותרגול של ההבחנה בין הרמה העקרונית ובין הרמה הקונקרטית, בין ה; מה העקרוני ובין ה: איך האופרטיבי בעבודת המנהל הבכיר. חשיבה מערכתית-תהליכית: ניתוח תהליכי עבודה חוצי ארגון. חשיבה ומדידה תפוקתית. למידה ותרגול של המעבר מחשיבה תשומתית לחשיבה תפוקתית ביחידה. תפקיד הניהול הבכיר בעיצוב הערכים והתרבות הארגונית במערכת תוך גדש על עיצוב תהליכי המדידה והתגמול בארגון. מנהיגות מערכתית - זהות ותפיסת תפקיד: בניית זהות ותפיסת תפקיד אישית של מנהל בכיר. הבנת המאפיינים המרכזיים במעבר מדרג ניהול ביניים לדרג ניהול בכיר. הכרת כלי לאבחון האמונות האישיות, הערכים והנחות היסוד הניהוליות של המנהל הבכיר.

סדנת תרבות ארגונית: אבחון והטמעת שינוי בתרבות ארגונית

מטרת הסדנא: בחינת חשיבותה של התרבות הארגונית בהשגת יעדי היחידה והארגון.

תכני הסדנא: בסדנא יפורטו המודלים לתרבות ארגונית, חשיבות הערכים בארגון וביטויים ביחידה, וניתוח פערים בין הרצוי למצוי בתרבות הארגונית. הסדנא תתמקד באבחון הנחות היסוד, התפיסות העקרוניות והערכים המניעים את הארגון, דרך תפיסות מנהליו בסוגיות עקרוניות שונות. המנהל ירכוש כיל להכרה ואבחון האמונות האישיות, הערכים ועקרונות האני מאמין שלו ותפקידו בעיצוב התרבות הארגונית של היחידה שהוא עומד בראשה.

סדנת ניהול ממוקד יעדים - המעבר מתהליכי עבודה לתכנית עבודה

מטרת הסדנא: מיקוד ניהולי ומדידת תוצאות בארגון.
זוהי סדנא הנוגעת באסטרטגיה הארגונית, קרי ניהול ממוקד יעדים כאסטרטגיה ארגונית המתמקדת במעבר מניסוח של יכולות ותהליכים לכתיבת תכנית עבודה עם יעדים ומדדים. המשתתפים בסדנא יעברו תהליך של החלפת דיסקט מחשיבה תשומתית לחשיבה תפוקתית.

הסדנא כוללת: ניסוח של תהליכי העבודה המרכזיים, קביעת יכולותיהן של כל אחת מהמחלקות בארגון, קביעת מדדים ויעדים לכל יכולת והכנת תכנית עבודה שנתית לתחומים בדגש על מעקב ובקרה.

למידע נוסף ופרטים, ניתן לפנות לטלפון: 1800-200-205 או למייל: info@sadenet.co.il

תחומי מומחיות:
אבחון תעסוקתי ,אימון עסקי

אנשי מקצוע בתחום

אימון עסקי

עוד מאמרים שיעניינו אותך