תפריט נגישות

דרושים רופאים חטובים

דרושים רופאים חטובים

צוות בטיפולנט

למה אתם מצפים מהרופא שלכם? לידע? מקצועיות? יחס אנושי? מחקר חדש מצביע על כך שאחד הדברים לו אתם מצפים הוא משקל גוף תקין. במחקר, אשר בחן את מידת האמון של המטופלים ברופא שלהם ואת מידת נכונותם למלא אחר עצתו הרפואית, נמצא כי רופאים מלאים ושמנים זכו לפחות אמון והיענות: בסקאלה הנעה בין 1-5, רמת האמון הממוצעת ברופאים בעלי משקל תקין היתה 4, רמת האמון ברופאים בעלי משקל יתר היתה 3.4 ורמת האמון ברופאים שמנים (obese) היתה 3.3. בדומה, מידת ההיענות להוראותיהם של רופאים במשקל תקין היתה 3.9 בעוד שרמת ההיענות לרופאים מלאים ולרופאים שמנים היתה 3.5.

מעניין לציין כי מחקר שפורסם בסמוך הצביע על כך שיחסם המקצועי של רופאים היה זהה ביחס למטופלים בעלי משקל תקין ובלתי תקין- אך הם נטו להביע יותר עניין, הבנה ואמפתיה כלפי מטופלים בעלי משקל תקין.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה

עוד מאמרים שיעניינו אותך