תפריט נגישות

לפחות אחד מכל שלושה מאושפזים במחלקה פסיכיאטרית בארץ – נפגע תקיפה מינית

לפחות אחד מכל שלושה מאושפזים במחלקה פסיכיאטרית בארץ – נפגע תקיפה מינית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

דו"ח מעמיק שהוגש לכנסת בנושא הטיפול במערכת הבריאות בישראל בנפגעות אלימות מינית, מצא כי לפחות אחד מכל שלושה מטופלים ולעיתים קרובות אף אחד מכל שני מטופלים, המאושפזים במחלקה פסיכיאטרית בישראל ומטופלים במרפאות החוץ, הינו נפגע פגיעה מינית. מהדו"ח, הנקרא "טראומה בטיפול: פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי: מיפוי שירותים ומדיניות בריאות", ניתן להבין כי אחוז המטופלות המאושפזות במחלקות פסיכיאטריות והמטופלות במרפאות החוץ, שחוו תקיפה מינית, הינו גבוה בהרבה, ונראה שהוא עומד לפחות על 50% מהנשים המטופלות.

עם זאת, הדו"ח מצא גם שלעתים קרובות, אפילו הנשים הנפגעות-המטופלות עצמן, אינן מזהות את הקשר בין התקיפה המינית לקשייהן הנפשיים.

מעל לממצאים הקשים הללו, הדו"ח מצא כי במסגרות אשפוז רבות אין די מודעות לזיהוי, אבחון ולאופן בו יש להתייחס לנושא הפגיעה המינית במסגרת הטיפול. זאת ועוד – הצוותים הטיפוליים במוסדות הטיפוליים אינם עוברים הכשרה מספקת ומתאימה לטיפול המתאים לצרכיהן הייחודיים של נשים שנפגעו פגיעה מינית.

הדו"ח מבהיר כי יש לפתח באופן משמעותי את היכולת של שירותי בריאות הנפש הציבוריים בישראל להתמודד עם טראומה מינית של מטופלות ומטופלים.

 

ביבליוגרפיה

רימון-גרינשפן, ה. ( 2016) טראומה בטיפול: פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי:  מיפוי שירותים ומדיניות בריאות. נייר מדיניות.  איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וארגון בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות. ירושלים

אנשי מקצוע בתחום

פגיעה מינית

עוד מאמרים שיעניינו אותך