תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיפול דינמי ממוקד

טיפול פסיכודינמי הוא שיטת טיפול נפוצה אשר מבוססת על הפסיכואנליזה הפרוידיאנית הקלאסית. ההנחה העומדת מאחורי טיפול דינמי היא כי סימפטומים רגשיים והתנהגותיים נובעים מגורמים רגשיים אשר אינם מודעים לאדם. על פי הטיפול הדינמי, הרחבת המודעות לגורמים אלו, לצד עיבוד חוויות עבר ודפוסי יחסים משמעותיים ויצירת קשר רגשי משמעותי ועמוק עם המטפל- מביאים לשינוי נפשי מעמיק אשר מביא גם לצמצום או נטרול הסימפטומים. בהתבסס על תפיסה זו, הטיפול הדינמי מציע שיטת טיפול המתאימה למגוון קשיים שביניהם דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, התמכרויות, קשיים בין אישיים, תחושות תקיעות וחוסר סיפוק וכן הלאה.

קרא עוד ...

אנשי מקצוע בתחום טיפול דינמי ממוקד

<<  לרשימה המלאה

מאמרים בתחום טיפול דינמי ממוקד

טיפול דינמי ממוקד
סובלת מעייפות כרונית? כדאי שתדעי את זה
טיפול דינמי ממוקד
איזו טכניקה טיפולית יכולה לסייע לי?
איזו טכניקה טיפולית יכולה לסייע לי?

במשך שנים ארוכות טיפול דינמי נחשב לטיפול ממושך, אך כבר משנות ה-60' החלו להתפתח מודלים טיפוליים אשר אתגרו תפיסה זו והציעו טיפולים פסיכולוגיים המבוססים על עקרונות הטיפול הפסיכודינמי אך מציעים מסגרת טיפולית תחומה. אחד ממודלים אלו הוא המודל של טיפול דינמי ממוקד.

טיפול דינמי ממוקד יוצא מהנחה כי מיקוד התהליך הטיפולי בסוגיה או בעיה ספציפיות יכול לייעל את התהליך הטיפולי ולהביא לתוצאות טיפוליות טובות ביותר. כך, טיפול דינמי ממוקד מציע מענה גם לאנשים אשר זמנם או משאביהם לטיפול מוגבלים ו/או למטופלים אשר אינם מעוניינים בתהליך טיפולי מקיף ו"פתוח" אלא בהתמודדות יעילה ובו זמנית מעמיקה עם בעיה ספציפית.

לאורך העשורים האחרונים פותחו מודלים שונים של טיפול דינמי ממוקד, אך ניתן להצביע על מספר מאפיינים מרכזיים אופייניים למודלים אלו:

בחירת מוקד טיפולי: נקודת הפתיחה של מרבית המודלים של טיפול דינמי ממוקד תהיה בחירת מוקד טיפולי המוסכם על המטפל ועל המטופל. במסגרת ההכרות הראשונית המטופל יציג את קשייו והמטפל יסייע לו למקד אותם, לזהות את הקו המחבר בין הבעיות השונות ולנסח בבהירות את הבעיה עליה היה רוצה לעבוד בטיפול. כך, למשל, מטופל עשוי לפנות אל טיפול דינמי ממוקד מתוך תחושה שהוא סובל ממגוון רחב של בעיות: התקפי בכי בלתי נשלטים, קשיים זוגיים, פיטורים וקשיים חוזרים במקום העבודה על רקע עימותים בין אישיים וסימפטומים של דיכאון. במסגרת השלב הראשוני של טיפול דינמי ממוקד, המטפל עשוי לזהות למטופל לסייע כי למרות השוני בין בעיותיו יש להן בסיס דומה הנוגע לקושי של המטופל לווסת את רגשותיו- קושי אשר גורם לו לחוות גירויים מינוריים יחסית באופן קטסטרופלי ולהתקשות לשלוט בזעמו, ובסופו של דבר מביא גם לתחושות של אכזבה עצמית ודיכאון. המטפל יסייע למטופל לנסח קושי זה ויבדוק איתו האם היבט זה נראה לו מתאים כמוקד לתהליך הטיפולי.

הכוונה לשינוי ופעולה: מאפיין בולט של טיפול דינמי ממוקד הוא המחויבות להשגת שינוי סביב המוקד הטיפולי שהוגדר. הטיפול הדינמי הקלאסי מאפשר למטופל להעלות אסוציאציות ונושאים שונים ככל העולה על רוחו, מתוך הנחה כי זו הדרך להנגשת חומרים נפשיים בלתי מודעים. לעומת זאת, טיפול דינמי ממוקד הוא טיפול בו המטפל מוכוון ומחויב באופן תמידי לעבודה על המוקד הטיפולי שהוגדר. בהתאם, הוא יחבר את הנושאים השונים אשר המטופל יעלה בפגישות למוקד הטיפולי, ויסב את תשומת ליבו של מטופל במידה והוא מתרחק ממנו. כלומר, גישתם של מטפלים המציעים טיפול דינמי ממוקד היא פעמים רבות גישה אקטיבית יותר המכוונת להשגת שינוי.

הגבלת זמן: מודלים רבים של טיפול דינמי ממוקד הם גם מודלים מוגבלים בזמן: המטפל והמטופל קובעים מראש את מסגרת הזמן של הטיפול ונותרים מחויבים אליה. זאת, מתוך תפיסה לפיה ההכרה בזמן המוגבל של הטיפול מגבירה ומשמרת את המוטיבציה להשגת שינוי, ומתוך תפיסה לפיה התמודדות עם נושאים של פרידה, החמצה, תסכול ומגבלות היא בעלת פוטנציאל להנעת תהליכי שינוי גם כן. לצד זאת, חשוב להדגיש כי לא כל טיפול דינמי ממוקד הוא טיפול מוגבל בזמן- חלק מהמודלים של טיפול דינמי ממוקד מציעים טיפולים ללא מסגרת זמן תחומה, בהם מוקד הטיפול נקבע שוב ושוב מחדש, לאחר שהושגו היעדים שהוגדרו קודם לכן.

לסיכום, טיפול דינמי ממוקד הוא טיפול אשר מציע מסגרת טיפולית המשלבת בין התבוננות מעמיקה בגורמים לא מודעים ובאירועי וחוויות עבר משמעותיים המשפיעים על הסימפטומים של המטופל, לבין עבודה ממוקדת המכוונת לשינוי.