תפריט נגישות

lying fallow - שכיבה פתוחה

שכיבה פתוחה היא מונח שנטבע על ידי האנליטיקאי מסוד חאן. במונח שכיבה פתוחה חאן התייחס למצב נפשי ייחודי אשר מאופיין בנינוחות רצפטיבית אשר מהווה בסיס ליצירתיות בהווה או בעתיד. במילים אחרות, שכיבה פתוחה היא מצב בו גם אם האדם אינו עוסק בפעולה או דיבור באופן אקטיבי מידי, הוא מצוי במצב נפשי של פתיחות לחוויה ופוטנציאל יצירתי. לדבריו של חאן, שכיבה פתוחה נותנת לנו "הרבה מאוד ושום דבר" מאחר והיא מהווה מצב המזין ומכין את העצמי לקראת פעילות יצירתית של ממש. הוא תיאר מצבים של שכיבה פתוחה כך:

"...אני רוצה לרמוז שהמצב הנפשי שבו אני מבקש לדון אינו מצב של רפיון, של ריקנות נטולת אנרגיה או של שלווה ובטלה נפשית. אין מדובר גם במנוס מפעולה או מתכליתיות טורדנית כלשהי. השוכב פתוח נמצא במצב מעברי; אופן הויה של רוגע דרוך ושל מודעות ערנית, נוגהת ופתוחה לקבל" (למקור התרגום ראו ביבליוגרפיה).

כמו כן, חאן הדגיש כי במסגרת שכיבה פתוחה האדם אינו טרוד בקונפליקט נפשי כלשהו ואינו מצוי במצב של מתח יצרי.

שכיבה פתוחה היא מצב זמני: אנו יכולים לשהות בו ולצאת ממנו, כאשר חאן הדגיש כי לא פעם אנו נוטים לחבל במצבים אלו של שכיבה פתוחה על ידי "נדנוד" או דרבון עצמנו לנקיטת עמדה יעילה ופרודוקטיבית יותר.

חאן הניח כי שכיבה פתוחה מותנית בקיומו של תהליך פרסונליזציה- תהליך מתמשך של גיבוש עצמיות בוגרת ונפרדת הנוצר בהדרגה מתוך מגעיו של האדם עם סביבה המותאמת לצרכיו האישיים. הוא הציע כי היכולת לקיים שכיבה פתוחה תלויה בשלושה גורמים מרכזיים: קבלה של האדם את עצמו כאדם נפרד, יכולת של האדם לשאת מצב של חוסר תקשורת וסובלנות כלפי צמצום הקשר עם הסביבה במהלכה של שכיבה פתוחה.

מעניין לציין כי חאן לא ראה את האפשרות לקיום שכיבה פתוחה כתוצר של יחסיו של הילד עם האובייקטים המשמעותיים שלו בלבד, אלא הדגיש גם את תפקידה של התרבות בה האדם חי. הוא טען כי החברה המודרנית מתערבת ברווחתו של הפרט ובחיי הפנאי שלו באופן אקטיבי אשר מייצר מצב בו אפילו שעות הפנאי הופכות לשעות אותן יש לנצל באופן אקטיבי ביותר, במרדף אחרי מה שמכונה פעילויות פנאי. מצב זה, לטענתו, מרחיק את האדם מהצורך הבסיסי שלו במצבי שכיבה פתוחה ומביא לתובענות יתר של האדם מסביבתו ומסביבתו של האדם כלפיו.

בהקשר הטיפולי, חאן הציע כי על המטפל להימצא במצב של שכיבה פתוחה בעת הטיפול, מאחר ומצב של הקשבה פתוחה הוא שמאפשר לו להקשיב ולהגיב אל המטופל באופן אותנטי ויצירתי.


ביבליוגרפיה

מסוד, ח. לשכב פתוח. בתוך: מבחר כתבים של מסוד חאן, בעריכת איתמר לוי וענת פלגי הקר. הוצאת תולעת ספרים, 2015.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי