תפריט נגישות

Parenting Coordination - תיאום הורי

תיאום הורי הוא תהליך פתרון קונפליקטים המנוהל על ידי איש מקצוע מהתחום הטיפולי או המשפטי, ומכוון לסייע להורים גרושים/פרודים המצויים בקונפליקט חמור לתכנן את ההורות שלהם באופן הממוקד בטובת הילד, וכך לצמצם את הקונפליקט ההורי והסיכון לילד אשר נלווה לו.

התערבויות של תיאום הורי החלו להתפתח משנות ה-80 המוקדמות, כאשר אנשי מקצוע מהתחום החוקי והטיפולי זיהו את עוצמת הקשיים איתם מתמודדים הורים גרושים עם ילדים משותפים- ואת עוצמת הקשיים שקונפליקטים אלו גורמים לילדים. מתוך הבנות אלו, ומתוך הכרה בכך ששירותי פסיכותרפיה או הדרכת הורים סטנדרטיים אינם יעילים דיים עבור הורים גרושים המצויים בקונפליקט חמור, התפתחו התערבויות תיאום הורי אשר מכוונות בבסיסן לטובת הילד: התערבויות של תיאום הורי שמות לעצמן למטרה ליישב את הקונפליקט ההורי באופן שיאפשר לילד לחיות בסביבות ביתיות נקיות עד כמה שאפשר מקונפליקט, וליהנות מקשר תקין ומשמעותי עם שני הוריו.

תיאום הורי יכול להתבצע בהוראת בית משפט או מתוך בחירה חופשית של ההורים, כאשר מטרתו המרכזית של תיאום הורי היא חיזוק יכולתם של ההורים למלא את התחייבויותיהם ההוריות מבלי שהקונפליקט ביניהם יביא לפגיעה בתפקודם ההורי. כך, למשל, תיאום הורי יכוון למניעת מצבים שכיחים כהסתה של ההורים זה נגד זה, מאבק כספי הבא על חשבון צורכי הילד וכן הלאה. כאשר תיאום הורי מתקיים בהוראת בית משפט, תפקידו של איש המקצוע המלווה את תהליך התיאום ההורי הוא לוודא שהוראות בית המשפט הנוגעות לתפקוד ההורי יוצאות לפועל (למשל, ביצוע תקין של הסדרי המשמורת שנקבעו על ידי בית המשפט).

תיאום הורי מתבסס על טכניקות שונות שביניהן:

השכלה פסיכודידקטית: בעיצומו של קונפליקט רגשי עז, קל להורים לשכוח את חשיבות הקשר עם כל אחד מההורים עבור הילד, ולהתמקד בתכונות השליליות ובפגמים בסגנון ההורות של הצד השני. בהתאם, תיאום הורי כולל מתן מידע מפורט ומעמיק על הפגיעה הנגרמת לילד הן סביב האווירה הרגשית הקשה הנוצרת סביב הקונפליקט ההורי, והן סביב הפגיעה באיכות הקשר עם כל אחד מההורים. כך, למשל, תיאום הורי ידגיש את הפגיעה הרגשית הנגרמת לילד אשר מוסת באופן קבוע נגד אביו ובכך מאבד את האב כדמות הזדהות מיטיבה עליה ניתן לסמוך. בדומה, ההורים לומדים להכיר את הפגיעה הנגרמת לילד כאשר הוא הופך לכלי להעברת מסרים שליליים בין ההורים או למניפולטור/סחטן כספי בשירותם.

סיוע בפתרון סכסוכים ספציפיים: במסגרת תהליכי תיאום הורי, המתאם מסייע להורים לזהות את גורמי העומק הרגשיים העומדים תחת קונפליקטים ספציפיים איתם הם מתמודדים. זאת, במטרה לסייע בנטרול גורמים אלו ובהרחבת יכולתם של ההורים להתפשר ולהתגמש. כך, למשל, במסגרת תיאום הורי הורה יכול לזהות שההתעקשות שלו על כך שילדו לא יפגוש את הפרטנר החדש של האקס/ית אינה נובעת מ"דאגה לילד ורצון לא לבלבל אותו"- אלא בעיקר מקושי להשלים עם הזוגיות החדשה והמלבלבת של הגרוש/ה. בדומה, באמצעות תיאום הורי המדגיש את טובת הילד להורים קל יותר לפעמים ליישב סכסוכים הנוגעים לנסיעות לחו"ל, בחירת מוסדות חינוך, חלוקת ההוצאות הכספיות על הילד וכן הלאה.

רכישת טכניקות יישוב סכסוכים: במסגרת תיאום הורי ההורים מקבלים סיוע לא רק סביב יישוב קונפליקטים ספציפיים, אלא גם רוכשים טכניקות יעילות יותר ליישוב מחלוקות ביניהם, למניעת הסלמתם של סכסוכים ולחיזוק השליטה העצמית. זאת, מתוך מטרה שבסופו של דבר ההורים לא יזדקקו לשירותי תיאום הורי "צמודים" אלא ירכשו מיומנויות תקשורת טובות דיין לניהול ההורות המשותפת באופן חלק יותר.

כלומר, יתרונותיו של תיאום הורי הוא בכך שהוא מקנה להורים כלים לניהול ההורות המשותפת באופן שמכוון לטובת הילד ומדגיש את צרכיו. עם זאת, תיאום הורי אינו מסייע רק לילד עצמו אלא גם להורים: תיאום הורי מביא לצמצום הקונפליקט ההורי ולהקניית מיומנויות התמודדות עמו באופן שמביא להפחתת הפניות לבית המשפט, הקלה בחומרת הקונפליקט ו"שחרור" כל אחד מהצדדים בעיסוק האינטנסיבי בבן/בת הזוג ממנו בחר להיפרד. היבטים אלו תורמים לרווחתם הפסיכולוגית של ההורים ובכך תורמים בעקיפין גם לילד.


תחומי מומחיות:
תיאום הורי

אנשי מקצוע בתחום

תיאום הורי