תפריט נגישות

Jungian Psychotherapy - פסיכותרפיה יונגיאנית

פסיכותרפיה יונגיאנית הנה שיטת טיפול אשר צמחה מתוך פסיכותרפיה המכונה פסיכואנליזה. פסיכותרפיה יונגיאנית מכונה על שם אבי הגישה, הפסיכיאטר קרל גוסטב יונג, אשר היה תלמידו של זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, בתחילת המאה העשרים.

פסיכותרפיה יונגיאנית – רקע

יונג היה אחד מתלמידיו הקרובים והמבטיחים ביותר של פרויד. במסגרת זאת למד לעומק את עקרונות גישתו, פסיכואנליזה, והיה לאחד מתומכיה הנלהבים. יחד עם זאת, לאורך השנים הגותו ערערה יותר ויותר על המשגות קיימות של פרויד, עד שלבסוף נפרדו דרכם, על רקע מחלוקות אישיות ומקצועיות, ויונג התפנה להמשיך ולשכלל גישה טיפולית משלו - פסיכותרפיה יונגיאנית.

פסיכותרפיה יונגיאנית חולקת היבטים רבים מאוד עם פסיכותרפיה פסיכואנליטית. לדוגמא, האמונה כי האדם מרחיק חוויות קשות מעברו לאזור שלא נגיש לו, המכונה לא מודע, והשימוש בהגנות נפשיות בכדי להימנע ממגע עם התוכן שבלא מודע. לצד זאת, פסיכותרפיה יונגיאנית מוסיפה מספר מוקדי התייחסות ורעיונות אשר ייחודיים לה.

פסיכותרפיה יונגיאנית – הרחבת מושג הלא מודע

לפי פסיכותרפיה יונגיאנית, הלא מודע הנו אזור בנפש אשר מכיל לא רק תכנים מתוך ההיסטוריה האישית של האדם, אלא גם תכנים ודימויים המשותפים לאנושות כולה, העוברים בתורשה, מה שמכונה לא מודע קולקטיבי, אשר נגיש לאדם בעיקר באמצעות סמלים בחלומות. פסיכותרפיה יונגיאנית מקבצת את תכני הלא מודע הקולקטיבי למספר מיתוסים תרבותיים, המכונים ארכיטיפים.

לדוגמא:

אנימה ואנימוס: יסודות גבריים ונשיים. אנימה הנה היסוד הנשי ואנימוס הוא הגברי. באישיות של כל אדם, מכל מין, קיים ייצוג של שני יסודות אלו.
פרסונה: החלק באדם אשר מתאים את עצמו לציפיות החברה.
הצל: החלק באדם אשר מכיל חלקים שאינם מותאמים לדרישות החברה, ששואפים להסתיר.
העצמי: גרעין אישיותי שמרכז לתוכו את כל הארכיטיפים, אשר שואף להיות בתהליך בלתי פוסק של התפתחות והגשמה עצמית.

פסיכותרפיה יונגיאנית מכוונת לשיפור האיזון בין הארכיטיפים השונים. לדוגמא, טיפוח העצמי, ואיזון בין מידת הדומיננטיות של הפרסונה לעומת הצל. תהליך זה נעשה תוך שימוש עשיר ומגוון בחלומות. לפי פסיכותרפיה יונגיאנית, שיאו של התהליך מכונה אינדיבידואציה, מצב של אינטגרציה והרמוניה בין הארכיטיפים.

פסיכותרפיה יונגיאנית – סיווג לפי שני ממדי אישיות

פסיכותרפיה יונגיאנית מחלקת את נפש האדם לשמונה סוגי טיפוסים, לפי שני ממדים של סוגי אישיות:  

אקסטרוורטיות (מוחצנות), לעומת אינטרוורטיות (מופנמות): אקסטרוורטים הנם אנשים אשר משקיעים אנרגיה רבה בסביבה, בעיקר בקשרים עם אנשים אחרים.  אינטרוורטים לעומת זאת, משקיעים יותר אנרגיה בעולמם הפנימי.

ארבעה סוגי פעולות נפשיות מרכזיות: חשיבה, המתארת שימוש רציונלי בלוגיקה והיגיון, הרגשה, המתארת תהליך רציונלי של הערכה סובייקטיבית (לדוגמא טוב/רע, חשוב/חסר ערך), תחושה, המתארת התייחסות אי-רציונלית לחוויות שנקלטו באמצעות החושים, ואינטואיציה, המתארת התייחסות אי-רציונלית המתבססת על אזורים שנגישים לאדם באופן חלקי, לדוגמא הסתמכות על תחושות בטן.  

במסגרת פסיכותרפיה יונגיאנית, מאתרים ומנסחים את סגנונו של המטופל, מתוך שמונה קומבינציות אפשריות, לפי התכונה הדומיננטית שלו בכל אחד משני הממדים (לדוגמא, אדם מופנם-חושב, אדם מוחצן-אינטואיטיבי וכד').


תחומי מומחיות:
פסיכואנליזה יונגיאנית

אנשי מקצוע בתחום

פסיכואנליזה יונגיאנית