תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Common factors theory - עמדת הגורמים המשותפים

עמדת הגורמים המשותפים היא אחת מארבעת ההעמדות של הפסיכותרפיה האינטגרטיבית.

עמדת הגורמים המשותפים הינה פרי מחקרים רבים בתחום הפסיכותרפיה, שהובילו לגוף מצטבר של ידע שהצביע על כך שכל שיטות הפסיכותרפיה השונות עומדות על בסיס משותף. בסיס משותף זה הינו הגורמים המשותפים, שמסייעים ומנבאים את השינוי החיובי אצל המטופל.

"אפקט הדודו", כלומר הממצא כי היעילות הטיפולית של שיטות הטיפול השונות היא דומה מאוד, ואף זהה בדרך כלל (Luborsky et. al., 2002), מהווה את אחד המקורות העיקריים להתבססותה שלעמדהה זאת, שכן רבים מבינים את האפקט כמצביע על כך שכל השיטות הטיפוליות שוות ועומדות על בסיס משותף.

מתוך כך, עמדת הגורמים המשותפים לאינטגרציה של הפסיכותרפיה "מבקשת לקבוע מהם מרכיבי הליבה המשותפים לגישות הטיפוליות השונות בפסיכותרפיה" (נורקרוס, 2005, עמ' 9).

חוקרים שונים מצאו גורמים משותפים שונים, כגון: איכות הקשר הטיפולי, ציפייה ליעילות טיפולית, עימות עם הבעיה שבשלה המטופל הגיע לטיפול (Weinberger & Rasco, 2007); איכות הקשר הטיפולי, אמפתיה, תמיכה נתפסת (Lambert & Bergin, 1994); ברית טיפולית, תקשורת משמעותית ויעילה בין המטפל למטופל וכן מבנה לוגי שהמטופל יכול להבין ולהשתמש בו במהלך הטיפול (Tracy et al., 2003).

ביקורת רבה הופנתה במהלך השנים כלפי התפיסה כי עמדה זו יכולה להפוך לגישה טיפולית בפני עצמה, שכן גורמים משותפים שונים מקבלים ביטוי, משמעות ותפקיד שונה בטיפולים שונים, שוני אליו העמדה אינה מתייחסת. זאת ועוד, מבקרים רבים מציעים כי עמדה זו יוצרת רדוקציה בעייתית של הפסיכותרפיה, שכן לא ניתן לטפל מבלי תיאוריה.

מתוך כך, הגישה הרווחת כיום הינה כי ניתן לראות בעמדת הגורמים המשותפים כעמדה המכוונת את המטפל להפנות תשומת לב לגורמים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הטיפול, אך היא אינה יכולה לעמוד בפני עצמה כגישה טיפולית.


ביבליוגרפיה

Lambert, M. J., & Bergin, A. E. (1994). The effectiveness of psychotherapy.‏

Luborsky, L., Rosenthal, R., Diguer, L., Andrusyna, T. P., Berman, J. S., Levitt, J. T., ... & Krause, E. D. (2002). The dodo bird verdict is alive and well—mostly. Clinical Psychology: Science and Practice, 9(1), 2-12.‏

Norcross, J. C. & Goldfried, M. R. (Eds.) (2005). Handbook of Psychotherapy Integration (2nd ed.). New York: Oxford.

Tracey, T. G.J.; Lichtenberg, J. W.; Goodyear, R. K.; Claiborn, C. D.; Wampold, B. E. (2003). Concept mapping of therapeutic common factors. Psychotherapy Research. 13 (4): 401–413. 

Weinberger, Joel L; Rasco, Cristina (2007). Empirically supported common factors" In Hofmann, Stefan G; Weinberger, Joel L. The art and science of psychotherapy. New York: Routledge. pp. 103–129.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה