תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Catastrophic Change - שינוי קטסטרופלי

שינוי קטסטרופלי הוא המונח בו השתמש האנליטיקאי והתיאורטיקן וילפרד ביון לתיאור שינוי נפשי המביא לחידוש משמעותי בנפש, אך נחווה כקטסטרופה עקב עוצמת החידוש הטמונה בו.

החוויה הקטסטרופלית הנובעת מהשינוי נחווית ככזו מאחר והיא כרוכה בהרס החוויה והמציאות כפי שהאדם מכיר אותה עד כה, ויצירת חוויה מחודשת של המציאות. כך, למשל, הרגע בו מטופלת שחוותה גילוי עריות נפרדת מהאמונה לפיה אי אפשר לסמוך על אדם אחר עשויה להוות שינוי קטסטרופלי מאחר והיא נדרשת לוותר על מערך שלם של אמונות, חוויות והתנהגויות אשר תמכו במערך הרגש-חשיבה ההישרדותי שאימצה במשך שנים רבות של פגיעה.

בהתאם לעוצמת החוויה, נקודות של שינוי קטסטרופלי בטיפול עלולות לעורר גם נסיגה והתנגדות: קבלת שינוי קטסטרופלי היא חוויה מערערת ומטלטלת אשר המטופל עשוי לנסות להימנע ממנה על ידי היאחזות בדפוס הרגש-חשיבה המוכר.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי