תפריט נגישות

Instrumental Aggression - תוקפנות אינסטרומנטאלית

האם גבר שמתכנן במשך שבועות לרצוח את אשתו זכאי לאותו העונש לו זכאי גבר אשר רואה את אשתו בוגדת ורוצח אותה בהתקף זעם? בבית המשפט נהוג להבחין בין רצח עם כוונה תחילה לבין רצח ללא כוונה תחילה. לעיתים סובב המשפט כולו סביב הבחנה זו, כאשר פסק הדין וחומרת העונש עשויים להשתנות בהתאם לקיומה או היעדרה של כוונה תחילה.

תוקפנות הינה התנהגות שמטרתה לפגוע באינדיבידואל אחר. במידה ואנו פוגעים באחר ללא כוונה, למשל רופא שמכאיב למטופל במהלך בדיקה, אין זה נחשב לאקט של תוקפנות; במידה ואנו מתכוונים לפגוע, גם אם בפועל הניסיון נכשל, מדובר באקט של תוקפנות.

תוקפנות אינסטרומנטאלית היא גרימת נזק באופן מתוכנן על-מנת להרוויח דבר מה. המטרה יכולה להיות תשומת לב, רווח אישי, הגנה עצמית ועוד. תוקפנות זו אינה מלווה ברגשות של עוינות או כעס, ובמידה והתוקף מאמין שקיימת דרך קלה יותר להשיג את המטרה, אקט התוקפנות לא יתבצע. כך, למשל, תוקפנותו של רוצח שכיר היא תוקפנות אינסטרומנטלית. סוג זה של תוקפנות שונה במהותו מהתוקפנות הרגשית שמטרתה היא לגרום סבל והיא אמוציונאלית, בלתי מתוכננת ואימפולסיבית. קשה לעיתים להבחין בין שני סוגי התוקפנות ולקבוע את הגבול ביניהם, וסיווג התוקפנות נעשה בסופו של דבר על סמך שיפוט סובייקטיבי.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה