תפריט נגישות

Primary Processes - תהליכי חשיבה ראשוניים

אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, הבחין בין שני תהליכי חשיבה בסיסיים המתקיימים במוח האנושי- תהליכי חשיבה ראשוניים ושניוניים. תהליכי החשיבה הראשוניים הם תהליכי חשיבה פרימיטיביים ובסיסיים המאופיינים בהיעדר לוגיקה והתעלמות מחוקי זמן ומרחב. תהליכים אלו מאפיינים את האיד ומיועדים להפחתת מתח. התהליכים הראשוניים מאפיינים תינוקות צעירים, חלומות ויש הטוענים שאף מצבים פסיכוטיים. תהליכי החשיבה השניוניים הם תהליכים לוגיים יותר, המתייחסים לאלמנטים מציאותיים.


ביבליוגרפיה

אישיות: תיאוריה ומחקר/ ביטמן ואחרים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1992.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי