תפריט נגישות

Secondary Circular Reaction - תגובה מעגלית שניונית

תגובה מעגלית שניונית היא התנהגות המאפיינת את אחד משלבי ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק כפי שתיאר אותם הפסיכולוג ההתפתחותי פיאז'ה. בשלב התגובה המעגלי השניונית התינוק מתנסה התנסות פעילה בהשפעת התנהגותו על אובייקטים חיצוניים. כמו בתגובה מעגלית ראשונית, גם כאן התנהגות מקרית מחוללת אירוע בעל עניין עבור התינוק, שחוזר על ההתנהגות שוב ושוב ומפתח אותה. תגובות אלה מתרחשות מגיל ארבעה עד שמונה חודשים, ונכללות בשלב ההתפתחותי הסנסו מוטורי המתקיים מלידת התינוק ועד גיל שנתיים (קודמות להן תגובות מעגליות ראשוניות, הקשורות לגוף התינוק ללא אובייקטים חיצונים).


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים