תפריט נגישות
חיפוש

Pre-Operational Stage - שלב קדם אופרציונאלי

השלב הקדם אופרציונלי הוא אחד משלבי ההתפתחות הקוגניטיבית  של הילד כפי שתיאר אותם הפסיכולוג ההתפתחותי ז'אן פיאז'ה. השלב הקדם אופרצינאלי מתחיל בגיל שנתיים לערך, לאחר השלב ההתפתחותי הסנסומוטורי, ונמשך עד גיל 7. בשלב זה מתפתחת יכולת החשיבה הסמלית, המאפשרת לילד לחקות התנהגות באופן סמלי, גם ללא האובייקט הקשור לאותה ההתנהגות. ישנו אצל הילד דימוי פנימי מקובע של האובייקט, ולכן הוא יכול לחקות את הפונקציה שלו גם כשהחפץ אינו עומד לרשותו במציאות (לדוגמא, ילד ה"עושה כאילו" הוא שותה, גם כשאין ברשותו כוס).

חשיבתו של ילד בשלב התפתחותי זה מאופיינת בחד ממדיות ואגוצנטריות, ומושג השימור נרכש ומתפתח בהדרגה לקראת סוף שלב זה. למרות יכולת ההפשטה הנרכשת ומשתכללת בהדרגה, החשיבה בשלב זה הינה אינטואיטיבית וסובייקטיבית - הילד מבין את העולם דרך חושיו, מחשבותיו וחוויותיו. במיוחד בגילאים ארבע עד שבע מתפתחת החשיבה האינטואיטיבית, שקשורה להבנה ראשונית של מושגים, ויכולת  הכללה והפשטה. בסביבות גיל שבע מסוגל הילד לאופרציות קונקרטיות, שעומדות במרכז השלב ההתפתחותי הקוגניטיבי הבא ע"פ פיאז'ה. 


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים