תפריט נגישות

Over-Reduction - צמצום יתר

צמצום יתר הוא שגיאה סמנטית נפוצה בלמידת המילים המוקדמת אצל ילדים. שגיאה סמנטית היא טעות בהבנת משמעות המילה, וצמצום יתר פירושו ייחוס משמעות צרה מדי למילה. לדוגמה: לימוד המילה "מכונית" בהקשר של מכונית צעצוע, ושימוש במילה זו לציון מכוניות צעצוע בלבד. שגיאות מסוג זה הן חלק מהחקירה של הילד את המילים ומשמעותן, וקבלת משוב בעקבות שגיאות כאלה היא מן הדרכים היעילות ביותר ללמידת מילים חדשות.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים