תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Existential Psychotherapy - פסיכותרפיה קיומית

פסיכותרפיה קיומית הנה שיטת פסיכותרפיה אשר מתבססת על גישה פילוסופית המכונה אקזיסטנציאליזם. הגישה רואה בסוגים שונים של הפרעות נפשיות, כגון דיכאון או חרדות, בתור תוצר של חיים לא אותנטיים, חיים במסגרתם אין האדם מודע לריבוי האפשרויות שעומד בפניו, ולאחריות האישית שלו לממש את עצמו בעולם. עקרונותיה של פסיכותרפיה קיומית נעוצים במסורת הפילוסופית המכונה פנומנולוגיה, הדוגלת בהשהיית ידע ותיאוריות קיימות, לטובת התמקדות בסובייקט ובייחודיות שלו. להלן מספר עקרונות מרכזיים של פסיכותרפיה קיומית.

פסיכותרפיה קיומית – חיפוש אחר משמעות

במסגרת פסיכותרפיה קיומית מבקש המטפל לסייע למטופל להגדיר מוקדים של משמעות בחייו. חיפוש המשמעות לרוב אינו מתבצע באמצעות חקר חוויות העבר, אלא באמצעות התמקדות בהווה ובעתיד. אחת הגישות הבולטות של פסיכותרפיה קיומית אשר מתמקדת במתן משמעות הנה לוגותרפיה מאת ויקטור פרנקל, אשר שמה לעצמה למטרה לעזור לאדם למצוא משמעות בחוויות, בפעולות ואף בסבל שלו.

פסיכותרפיה קיומית – שלושה ממדי קיום

לפי מודל הפסיכותרפיה הקיומית, הקיום האנושי מתנהל בשלושה ממדים, אשר הטיפול מעודד את המטופל להיות פתוח אליהם, ולפעול בהם:

1. העולם מסביב - יחסו של האדם עם סביבתו הפיזית וצרכיו הביולוגיים.
2. העולם עם - יחסו של האדם עם הזולת.
3. העולם עם עצמו - עולמו הפנימי של האדם (מחשבות ורגשות).

פסיכותרפיה קיומית - אשמה קיומית

אשמה קיומית הנה תוצר של חיים לא אותנטיים, חיים אשר לרוב מתבטאים בהישענות יתר על מוסכמות חברתיות. לפי פסיכותרפיה קיומית, כל אדם חש אשמה קיומית במידה כזו אחרת, היות וחיים אותנטיים לעולם לא מושגים במלואם. גם אדם אשר מגלה פתיחות מרבית לחופש ולאחריות שלו על חייו, חווה אשמה קיומית, שכן כל בחירה אותנטית מזמנת ויתור על אפשרויות אותנטיות אחרות. לדוגמא, כל בחירה במסלול חיים כלשהו, מצריכה במידה כזו או אחרת ויתור על מסלול אחר.

פסיכותרפיה קיומית - חרדה קיומית

לפי פסיכותרפיה קיומית, אחד ממוקדי החרדה המרכזיים בחיים הנו החרדה מפני המוות, שכן המוות מזכיר לכל אדם כי קיומו בעולם זמני. לפי היידגר, פילוסוף גרמני ואחד מאבות הגישה הקיומית, הקיום נע על מתח מתמיד בין חיים ומוות. חרדה קיומית יכולה להיות כוח משתק אשר מונע מהאדם לפעול בעולם, ויחד עם זאת יכולה להוות כוח מניע אשר מדרבן אותו לראות בחיים הזדמנות חד פעמית שיש לנצל באומץ.

פסיכותרפיה קיומית – הקשר הטיפולי

עקרון האותנטיות של פסיכותרפיה קיומית חל גם על הקשר הטיפולי, לפיו המטפל נוכח, שוויוני וקרוב למטופל. במסגרת זאת אין להתעלם מנוכחות המטפל ולשוות לה חזות ניטראלית, שכן המטפל תמיד נוכח, גם כאשר הוא מבקש להסתתר מאחורי חזות של שתיקה או תיאוריה "אובייקטיביות". המטפל מכיר בנוכחות שלו כסובייקט בטיפול, ולכן לדוגמא יכול לשתף מעולמו וניסיונו האישי, לטובת המטופל. עקרונות אלו שוכללו עם השנים גם על ידי זרמים שונים של פסיכואנליזה, בייחוד במסגרת פסיכותרפיה התייחסותית.


ביבליוגרפיה

Yalom, I. (1980) Existential Psychotherapy, New York: Basic Books.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי