תפריט נגישות

Reinforcement value - ערך החיזוק

ערך החיזוק הוא מונח בתיאוריית הלמידה החברתית-קוגניטיבית של הפסיכולוג האמריקאי אלברט בנדורה. בנדורה האמין שניתן לחזות את התנהגותו של היחיד באמצעות מספר גורמים, וביניהם ערך החיזוק, הציפייה לחיזוק והסיטואציה הפסיכולוגית. ערך החיזוק מגדיר את המידה שבה נעדיף חיזוק אחד על פני האחר, בהנחה שהסבירות לקבלת שני החיזוקים הינה דומה. הערך שנותנים אנשים שונים לאותו חיזוק הוא שונה. למשל, חלקנו נותנים ערך גבוה יותר לצפייה במשחק ספורט בטלוויזיה, בעוד אחרים מעדיפים להשתתף במשחק קלפים עם חברים.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Hjelle, L. A., & Ziegler, D. J. (1992). Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications. New-York: McGraw-Hill.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT