תפריט נגישות

Family Social Worker - עובד סוציאלי משפחתי

עובד סוציאלי משפחתי הוא עובד סוציאלי אשר סיים תואר שני בעבודה סוציאלית בהכשרה המתמקדת במשפחה. לימודי התואר השני ממוקדים בהבנת המשפחה על היבטיה ותפקידיה השונים ומרחיבה את מיומנויותיו של העובד הסוציאלי בתהליכים משפחתיים וזוגיים ובשיטות טיפול והתערבות בעת משבר או קשיים במשפחה או במערכת היחסים הזוגית. עובד סוציאלי משפחתי רשאי לעסוק באותם התחומים בהם עוסק עובד סוציאלי שאינו משפחתי, אך הבנתו ומיומנויותיו בתחום רחבות ומעמיקות יותר.


אנשי מקצוע בתחום

טיפול משפחתי