תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Psychological situation - סיטואציה פסיכולוגית

הפסיכולוג האמריקאי ג'וליאן רוטר הגה תיאוריה שמבקשת לנבא התנהגות אנושית בסיטואציות משתנות. לשם כך, הוא נעזר בארבעה מונחים מרכזיים: פוטנציאל התנהגות, ציפייה, ערך החיזוק וסיטואציה פסיכולוגית. המונח סיטואציה פסיכולוגית מתאר את איפיוני המצב הספציפי כפי שהם נתפסים בעיני האדם המבצע את ההתנהגות, המשפיעים על אופן התגובה שלו בדרכים מגוונות. למשל, ילד עשוי לנשק ולחבק את אמו בחופשיות כאשר הם נמצאים לבדם, אבל כאשר חבריו בסביבה, הוא יימנע מלעשות כך מהחשש שילעגו לו.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

Hjelle, L. A., & Ziegler, D. J. (1992). Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications. New-York: McGraw-Hill.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי