תפריט נגישות

Stereotype - סטריאוטיפ

איטלקים הם רגשנים, ארגנטינאים הם חמים, פולנים הם קרים. נשמע מוכר? סביר להניח שכן, מאחר וסטריאוטיפים- האמונה שלאנשים החברים בקבוצה מסוימת יש תכונות דומות- הם אוניברסאליים ומהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית. אנו נוטים לחשוב שקבוצת החוץ (הקבוצה אליה אנו לא משתייכים) הינה הומוגנית, בניגוד לקבוצת הפנים (הקבוצה אליה אנו משתייכים), ולכן אנו נוטים לייחס לאנשים בקבוצת החוץ תכונות דומות. כך, למשל, ברור לנו שאישיותנו שונה וייחודית מאישיותם של שאר חברי קבוצת הכדורגל בה אנו חברים, אבל כל שחקני הקבוצה השנייה נראים לנו "לוזרים", "גסי רוח" וכד'.

קטגוריזציה חברתית היא קטלוג של אנשים לקבוצות על בסיס של ייחוסים דומים: גזע, מין, מיקום גיאוגרפי ועוד. אנו נוטים לייחס לאנשים בקבוצות השונות מאפיינים דומים: חלוקה זו אדפטיבית וטבעית מאחר והיא מאפשרת לארגן כמויות אדירות של מידע, בהתבסס על ניסיון העבר ורושם ראשוני מהיר. אלא שלעיתים עשויה נטייה זו עלולה להטעות את שיקול דעתנו, ואף לגרום לנו להתעלם ממידע אשר נמצא בסתירה לסטריאוטיפ. לכן, חשוב להבין מה מקור יצירת הסטריאוטיפים, ומדוע לעיתים הם מתפתחים לדעות קדומות שחשוב להפריכן.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT