תפריט נגישות
חיפוש

Referential Style - סגנון רפרנציאלי / התייחסותי

ישנה שונות רבה בקצבו של תהליך רכישת השפה אצל ילדים שונים, אך מרביתם מבטאים מילים ראשונות בסביבות גיל שנה. גם המטרות בהן משתמשים ילדים במילותיהם הראשונות שונות אלו מאלו: ילדים בעלי סגנון רפרנציאלי משתמשים בתחילה במילים בעיקר כדי להתייחס לחפצים, בני אדם ואירועים, ומילותיהם הראשונות הם בעיקר שמות עצם, וכמה פעלים ושמות תואר ("אור", "אבא"). הסגנון השני האופייני לשימוש במילים ראשונות הוא הסגנון האקספרסיבי המאופיין במילים כ"אני", "שלי" וכד'.  ילדים בעלי סגנון רפרנציאלי נוטים בתחילה לרכוש מילים בקצב מהיר יותר, אך התפתחות השפה תקינה בשני המקרים.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים