תפריט נגישות

Expressive Style - סגנון אקספרסיבי/ הבעתי

בתהליך רכישת השפה מבטאים רוב הילדים את מילותיהם הראשונות בגיל שנה בערך (עם שונות אפשרית רבה). ילדים שונים זה מזה גם במטרות לשמן הן משתמשים במילותיהם הראשונות. ילדים בעלי סגנון אקספרסיבי משתמשים בתחילה במילותיהם הראשונות בעיקר בכדי לבטא ציוויים סדרים חברתיים. מילותיהם הראשונות הן שמות גוף (כמו "אני, שלי") ונוסחאות (כמו "די כבר, בוא הנה"). הסגנון השני האופייני לשימוש במילים ראשונות הוא הסגנון הרפרנציאלי, הכולל התייחסות לתארים, אנשים, חפצים וכד' ("אמא", "דובי").


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים