תפריט נגישות

Neurosis - נוירוזה

המונח "נוירוזה" הפך לביטוי שכיח בשפת היומיום, אך במקור נוירוזה היא הפרעה או סימפטום נפשי לא פסיכוטיים אשר פוגעים בתפקוד או באיכות החיים, אך אינם מערבים אובדן בוחן מציאות, כבפסיכוזה. נוירוזה היא שם כולל לקבוצת הפרעות וסימפטומים כחרדה, פוביה, התנהגות אובססיבית, פגיעה בתפקוד המיני וכד'.

כיום, כמעט ולא נעשה שימוש במונח נוירוזה בכדי לתאר הפרעות וקשיים נפשיים, אך בעבר נעשה בו שימוש רב לתיאור מגוון הפרעות: פרויד ראה בנוירוזה תוצר של קונפליקט פנימי בין תביעות האיד לתביעות הסופר אגו, אשר ביניהן לא הצליח האגו לאזן. פרויד הניח כי כשל בהדחקת הקונפליקט הוא שמביא לביטוי הקונפליקט דרך סימפטומים המבוססים על חרדה. החרדה מתבטאת באופן ישיר (כבהתקף פאניקה) או עקיף (כהתנהגות אובססיבית או סימפטומים גופניים הנגרמים מהמרה).


אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה