תפריט נגישות

Virtue - מעלה

"מה שלא הורג מחשל" אנחנו אומרים לא פעם וגם אריקסון ראה משברים התפתחותיים כקריטיים להתפתחות הנפשית.

מעלה הנה מונח מרכזי בתיאוריית ההתפתחות בשלבים של הפסיכואנליטיקאי אריק אריקסון. אריקסון טען כי תהליך ההתפתחות של האדם מתרחש לכל אורך החיים, כאשר בכל תקופה ישנו קונפליקט מרכזי, אותו הוא כינה משבר זהות. במידה ומשבר הזהות נפתר באופן חיובי, הדבר מוביל לכינונה של מעלה, הממשיכה עם האדם לאורך החיים. למשל, בשלב החביון, המתרחש בין הגילאים 6-11, מתמודד הילד עם היציאה לבית הספר ועם הדרישות ההולכות וגדלות של ההורים ושל המסגרות הלימודיות והחברתיות ממנו. אם הילד חווה הצלחות ומבין שעבודה מובילה לתוצר, התוצאה החיובית תהיה יצרנות. לעומת זאת, כשלון בהשגת הזהות היצרנית מוביל להרגשת נחיתות, ותחושה של הילד שהוא אינו מתאים לאתגרים שהחיים מציבים עבורו. כמו בכל שלב, המעלה מושגת באמצעות מאזן גבוה של האספקט החיובי מול מאזן נמוך של האספקט השלילי. כך, אם בשלב החביון מושגת מידה גבוהה של יצרנות המלווה במידה מועטה של נחיתות, הילד ייצא עם תחושה של יכולת, שתשפיע על זהותו היצרנית והמקצועית גם בעתיד.


ביבליוגרפיה

אריקסון, א. (1987). זהות: נעורים ומשבר. תל-אביב: ספרית פועלים.
ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה