תפריט נגישות

Preliminary Words - מילים טרומיות

מילים טרומיות מתייחסות לשלב בהתפתחות השפה אצל תינוקות, המתרחש בגילאי 12-10 חודשים בערך, אז מתחיל המעבר ממלמול לדיבור אמיתי. במקביל להתפתחות 'עגת התינוקות', המילים הטרומיות שיוצר התינוק הן הגיות, שנראה שהוא מייחס להן משמעות קבועה. התינוק משתמש בהגיות קבועות אלה בניסיונותיו לתקשר, אך הן אינן דומות במיוחד למילים של מבוגרים. דוגמה לכך הוא המילה הטרומית  'האו-האו' כשהכוונה לכלב.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים