תפריט נגישות

Environmental Deficiency Disease - מחלות חסר סביבתיות

אחד הציטוטים המפורסמים ביותר של הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט הוא אמירתו "אפשר לגדל תינוק בלי אהבה": אמירה זו התייחסה לכך שגם כאשר צרכיו הפיסיים של התינוק מסופקים, עשויה התפתחותו להיפגע אם צורכו הנפשי בחום וקבלה אינו מסופק.

מחלות חסר סביבתיות הן הגדרתו של וויניקוט להפרעות פסיכופתולוגיות של עצמי כוזב הנובעות מחסכים בילדות: תינוק אשר גדל בסביבה אשר אינה מותאמת לצרכיו לא יפתח תחושת עצמיות סובייקטיבית וייחודית, אלא יתאים עצמו באופן כנוע לסביבה הלקויה. הויתור על תחושות, רצונות וצרכים יביא בבגרות להיעדר יצירתיות וסיפוק.


ביבליוגרפיה

וויניקוט, ד. ו. (2004). משחק ומציאות. תל-אביב: עם עובד.

מיטשל, ס. א., ובלאק, מ. ג. (2006). פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תל-אביב: תולעת ספרים.

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה