תפריט נגישות

Mandala - מאנדאלה

מאנדאלה היא מילה בסנסקריט שמשמעותה "מעגל", אך בתרבות היא מיוצגת באמצעות מגוון של צורות שהמשותף ביניהן הוא סמלים גיאומטריים של שלמות ואיזון. המאנדאלה הבסיסית מורכבת ממעגלים המוצבים בצורה סימטרית בתוך ריבועים. הפסיכואנליטיקאי קארל גוסטב יונג האמין שצורה זו מייצגת את השאיפה להגשמה עצמית, כפי שבאה לידי ביטוי בארכיטיפ העצמי. הוא גילה שהמאנדאלה, על צורותיה המגוונות, הופיעה בחלומותיהם של רבים ממטופליו שהיו בתהליך שבו ניסו להשיג מחדש את שלמותם הפנימית.


ביבליוגרפיה

ביטמן, א. ואחרים (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

סטור, א. (1998). יונג. תל-אביב: דביר.

רוברטסון, ר. (2004). יונג: מדריך לפסיכולוגיה היונגיאנית. תל-אביב: משכל.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי