תפריט נגישות
חיפוש

Representational Thought - חשיבה ייצוגית/סמלית

חשיבה ייצוגית בתיאוריה של פיאז'ה היא היכולת לחשוב על דבר אחד כמייצג דבר אחר. החשיבה הייצוגית היא יכולת שכלית שמתחילה להופיע בתת- השלב הסנסומוטורי השישי (גיל 24-18 חודשים). בשלב זה חל מעבר מחשיבה וחוויה סנסו-מוטורית, שנובעת מחוויות גופניות, תנועתיות ותחושתיות, לחשיבה מפותחת יותר. מעבר זה מאפשר לתינוק לעשות פעולה "בראש", גם מבלי לבצע אותה בפועל, באמצעות השימוש בחשיבה ובדמיון.


ביבליוגרפיה

א. סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים