תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Formal Operations - אופרציות פורמאליות

בתיאורית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה האופרציות הפורמאליות הן מערכת עקרונות לוגית, עליה מתבססת ההתקדמות הקוגניטיבית בשלב ההיפותטי-דדוקטיבי. שלב זה  מתרחש בגיל ההתבגרות, ומאופיין בחשיבה הגיונית, הנוצרת מצירוף של טענות כדי להגיע להסקת מסקנות לוגיות. לדוגמה: "אם כל א' הוא ב', וידוע ש-ג' הוא א', אז ג' הוא ב'".

פיאז'ה טען שאופרציות פורמאליות מאפשרות למתבגרים לחשוב חשיבה מופשטת ושיטתית יותר מאי פעם. הוא התייחס לסוג זה של חשיבה כאל הגרעין האינטלקטואלי של המדע והמתמטיקה, שלפי השקפתו הינם פסגת הידע האנושי.


ביבליוגרפיה

א. סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים