תפריט נגישות

ההשלכות המדאיגות של פציעות ראש בילדות

ההשלכות המדאיגות של פציעות ראש בילדות

צוות בטיפולנט

אנשים שנפגעו בפגיעת ראש בילדותם, ובמיוחד מי שאיבדו את הכרתם בזמן הפציעה, נמצאים בסיכון של פי שניים ללקות במחלות נפשיות בבגרותם. כך נמצא במחקר שוודי, שבחן למעלה מ-100,000 אנשים ובדק את מצבם הנפשי כמו גם האם הם נפגעו מפציעת ראש בילדותם.

זאת ועוד, החוקרים מצאו כי מי שנפגעו מפציעת ראש בילדותם נטו גם להיתמך על ידי משרד הרווחה ב-60% יותר ממי שלא נפגעו מפציעות דומות וכן היו בעלי סיכוי גבוה ב-70% למות לפני גיל 41 בהשוואה למי שלא נפצעו בפציעת ראש בילדותם.

חשוב לציין כי המחקר התייחס לפציעות ראש משמעותיות בלבד, כאלו שדרשו אשפוז של הילד בשל הפציעה.

ביבליוגרפיה

Sariaslan, A., Sharp, D. J., D’Onofrio, B. M., Larsson, H., & Fazel, S. (2016). Long-term outcomes associated with traumatic brain injury in childhood and adolescence: A nationwide Swedish cohort study of a wide range of medical and social outcomes. PLoS Med, 13(8), e1002103.‏

אנשי מקצוע בתחום

טיפול בנפגעי ראש