תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

האם לחץ יכול לגרום לנו להתוודות גם על עבירה שלא ביצענו?

האם לחץ יכול לגרום לנו להתוודות גם על עבירה שלא ביצענו?

צוות בטיפולנט

האם לחץ יכול לגרום לנו להתוודות גם על עבירה שלא ביצענו? שאלה זו בוודאי מעסיקה (או אמורה להעסיק) אנשי חוק ומשפט, אך לא רק. בסיטואציות יומיומיות רבות אנו עשויים להאשים או להיות מואשמים ב"עבירות" קטנות: החל מהאופן בו אנו מאשימים את הילד שלנו על כך שלקח ממתק מאחיו ועד להאשמות כלפינו סביב טעויות שביצענו או לא ביצענו במקום העבודה.

מחקר שפורסם בדצמבר 2013 בדק האם אנשים תחת לחץ עשויים להתוודות גם על "עבירות" שלא ביצעו. במסגרת המחקר, נבדקים הוזמנו למעבדה והתבקשו לבצע שתי משימות- משימה פרטנית ומשימה משותפת עם פרטנר נוסף. אותו "פרטנר נוסף" היה משתף פעולה של החוקרים אשר בחצי מהמקרים ביקש מהנבדקים עזרה בביצוע המשימה הפרטנית וכך גרם להם לעבור על כללי הניסוי. לאחר מכן, הואשמו כל הנבדקים- הן אלו שסייעו לפרטנר והן אלו שלא התבקשו לסייע לו- ב"תרמית אקדמית", והתבקשו לכתוב ולחתום על הצהרה לגבי אשמתם בתרמית.

החוקרים מדדו את רמות הלחץ של הנבדקים בהתבסס על לחץ הדם, קצב הלב ותפקוד מערכת העצבים ומצאו כי הנבדקים ה"חפים משפע" הגיבו להאשמות בפחות לחץ ביחס לנבדקים ה"אשמים", אך ככל שהלחץ עליהם התגבר עלו רמות הלחץ שלהם. לבסוף, 93% מהנבדקים ה"אשמים" התוודו על מעשיהם וכך גם 43% מהנבדקים ה"חפים מפשע" אשר כלל לא התבקשו לסייע ולא הגישו עזרה.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי

עוד מאמרים שיעניינו אותך