תפריט נגישות
חיפוש

טיפול בסטיות חברתיות

סטיות חברתיות מוגדרות כהתנהגויות אשר אינן תואמות את הערכים החברתיים-תרבותיים של הסביבה בה הפרט חי, ומתבטאות בהתנהגויות בלתי קונפורמיות. במרבית המקרים, סטיות חברתיות יוגדרו ככאלו כאשר התנהגותו של הפרט לא רק שאינה תואמת את ציפיות החברה, אלא גם נתפסת כפוגעת בה ובחבריה. כך, למשל, הבחירה שלא להביא ילדים נחשבת לבחירה לא סטנדרטית בישראל אך לא לסטייה חברתית, בעוד שעבריינות או אלימות מינית נחשבות לסטיות חברתיות. כמו כן, חשוב להדגיש כי במרבית המקרים הגדרתה של סטייה חברתית תלויה באופן משמעותי באופי החברה בה הפרט חי, כך שהתנהגויות הנחשבות לסטיות חברתיות בתרבות מסוימת עשויות שלא להיחשב לכאלו בתרבויות אחרות (לדוגמה, מילת תינוקת נקבה תחשב לסטייה חברתית ואף למעשה פלילי בקרב יהודי ישראל, אך לא תחשב לכזאת בקרב זרמים מוסלמיים מסוימים).

אנשי מקצוע בתחום טיפול בסטיות חברתיות

<<  לרשימה המלאה

מאמרים בתחום טיפול בסטיות חברתיות

טיפול בסטיות חברתיות
'הליצנים המפחידים' ועוד: איך לדבר עם ילדיכם על מעשי בריונות
טיפול בסטיות חברתיות
קטינים פוגעים מינית - גורמים ודרכי טיפול
קטינים פוגעים מינית - גורמים ודרכי טיפול
טיפול בסטיות חברתיות
כיצד עובד טיפול בעבריינות מין?
כיצד עובד טיפול בעבריינות מין?

טיפול בסטיות חברתיות הוא תהליך שיקומי-טיפולי אשר מיועד לאנשים אשר התנהגותם חורגת בצורה משמעותית מהנורמה החברתית. במרבית המקרים, טיפול בסטיות חברתיות יהיה מיועד לבני נוער או בוגרים אשר עוסקים בפעילות עבריינית כשימוש ומכירת חומרים פסיכו-אקטיביים, מעורבים בפעילות פלילית (שוד, תקיפה, גניבות) ונוקטים באלימות פיסית או מינית כלפי אחרים. בחלק גדול מהמקרים טיפול בסטיות חברתיות יערך במסגרות כפנימיות לנוער עבריין או בתי כלא, אך בחלק מהמקרים, ובפרט כאשר מדובר בבני נוער קטינים, ניתן לפנות אל טיפול בסטיות חברתיות גם במסגרות קהילתיות כיחידות לנוער בסיכון ושירותי הרווחה או במסגרת טיפול נפשי פרטי.

טיפול בסטיות חברתיות מתבצע בדרך כלל על ידי אנשי מקצוע בעלי הכשרה הן בתחום של פסיכותרפיה והן בתחום של עבריינות. בין אנשי מקצוע נכללים פסיכולוג קליני, קרימינולוג קליני, או פסיכותרפיסט שהוא עובד סוציאלי או פסיכיאטר בהכשרתו.

טיפול בסטיות חברתיות ישתנה באופיו בהתאם למשתנים שונים שביניהם גיל המטופל, המסגרת בה ניתן הטיפול, הבעיות המרכזיות מהן סובל המטופל וכמובן- סוג הסטיות החברתיות בהן מדובר. טיפול בסטיות חברתיות יכול להתבסס על עקרונות הלקוחים מהמסגרת של טיפול קוגניטיבי התנהגותי. טיפול בסטיות חברתיות מסוג זה יצא מהנחה שיש לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות הבלתי יעילים של המטופל, אשר עומדים בבסיס התנהגותו הסוטה חברתית. בהתאם, המטפל יסייע למטופל לזהות את המחירים שהוא משלם על דפוסי חשיבה והתנהגות בלתי יעילים בהם הוא מחזיק, וינסה להקנות לו טכניקות לשליטה בהתנהגויות אלו. כך, למשל, במסגרת טיפול בסטיות חברתיות באוריינטציה קוגניטיבית התנהגותית המטפל ינסה לחבר את המטופל להשפלה שחווה כאשר נעצר, לכאב שגרם לבני משפחתו ולקשיים שחווה כאשר ריצה את עונשו, ומוך חיבור זה למחירי העבריינות- ינסה סייע למטופל ללמוד לשלוט באימפולסיביות שלו, לפתח עמידות ללחץ חברתי ולנטרל תפיסות כ"מי שלא מגיב הוא אפס" או "זאת לא באמת אשמתי".

סגנון נוסף של טיפול בסטיות חברתיות אשר רלוונטי בעיקר במקרים של התנהגויות אנטי חברתיות מינוריות יחסית, בקרב בני נוער ובמקרים בהם ישנה תקווה משמעותית לשיקום התנהגותו של המטופל הוא טיפול באוריינטציה פסיכודינמית. טיפול פסיכודינמי הוא טיפול אשר מכוון לחקר הגורמים הלא מודעים העומדים בבסיסם של התנהגויות וסימפטומים שונים. במקרה של טיפול בסטיות חברתיות הדגש יהיה על הבנת המניעים להתנהגות ולהרחבת מודעותו של המטופל לגורמים הרגשיים והסביבתיים אשר הביאו אותו למצב זה. זאת, מתוך הנחה שהרחבת המודעות תביא לשינוי פנימי אשר יביא גם לשינוי ההתנהגויות עברייניות. יש לציין כי על אף שבמסגרת טיפול בסטיות חברתיות מסוג זה המטפל אמנם מסייע למטופל להבין את הגורמים להתנהגותו מתוך עמדה אמפתית ומקבלת, אך בו זמנית הוא מביע עמדה ברורה לגבי ההבחנה בין התנהגויות ראויות לבלתי ראויות, ומסייע למטופל לפתח תפיסה מוסרית יותר, המבוססת על הבחנה בין טוב לרע.

מעבר לכך חשוב להדגיש כי במקרים של סטיות חברתיות משמעותיות, טיפול פסיכולוגי כמעט אף פעם אינו מתקיים בפני עצמו אלא בדרך כלל במקביל גם לטיפול המתמקד גם בשיקום ההתנהגות, השתלבות במערכת לימודית/תעסוקתית ומעורבות של מערכת החוק ו/או הרווחה.