תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי הוא שמו הלא פורמלי של האבחון המכונה בשפה המקצועית אבחון פסיכודיאגנוסטי. אבחון פסיכולוגי הוא אבחון אשר מכוון ליצירת תמונה מקיפה של אישיותו של הנבדק במצבים בהם יש צורך בהבנה מעמיקה יותר של עולמו הפנימי. בהתאם, אבחון פסיכולוגי יכול לסייע במקרים בהם אבחנתו של הנבדק אינה ברורה, במקרים בהם הנבדק מתקשה לתאר את חוויותיו הפנימיות או מתקשה לשתף פעולה עם הריאיון או התהליך הטיפולי, ובמקרים בהם יש ספק לגבי סוג ההתערבות הטיפולית המתאימה ביותר לנבדק. כמו כן, אבחון פסיכולוגי יכול להיערך במקרים בהם נדרשת חוות דעת משפטית על תפקודו הנפשי של הנבדק.

קרא עוד ...

אנשי מקצוע בתחום אבחון פסיכולוגי

<<  לרשימה המלאה

מאמרים בתחום אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי
טיפול בדיכאון: האם אנחנו מקבלים את הטיפול המתאים?
אבחון פסיכולוגי
האם אני בדיכאון?
האם אני בדיכאון?
אבחון פסיכולוגי
ללכת בדרכך: האם אפשר לגלות את האישיות שלך דרך ההליכה?
ללכת בדרכך: האם אפשר לגלות את האישיות שלך דרך ההליכה?
אבחון פסיכולוגי
סובלת מעייפות כרונית? כדאי שתדעי את זה
אבחון פסיכולוגי
האם אני בדיכאון?
נרקיסיזם: לא מה שחשבתם
אבחון פסיכולוגי
טראומה או תגובה הגיונית? עזרה נפשית לאחר אירוע מאיים
טראומה או תגובה הגיונית? עזרה נפשית לאחר אירוע מאיים

אבחון פסיכולוגי נערך על ידי פסיכולוג קליני ונמשך בדרך כלל בין שלוש לארבעה מפגשים אבחוניים, כאשר לאחר האבחון וכתיבת הדו"ח האבחוני מתקיים מפגש משוב בו תוצאות האבחון ומסקנותיו נמסרות לנבדק.

אבחון פסיכולוגי מתבסס על מספר מרכיבים:

ראיון קליני: ראיון מקיף עם הפסיכולוג המאבחן בו הנבדק נשאל לגבי קורות חייו ואירועי חיים משמעותיים, ומתבקש למסור מידע לגבי היסטוריית הקשיים הרגשיים, התנהגותיים ו/או בין אישיים אשר הביאו אותו לפנות אל האבחון מלכתחילה.

מבחנים קוגניטיביים: אבחון פסיכולוגי כולל שני סוגי מבחנים קוגניטיביים אשר מכוונים להערכת יכולותיו הקוגניטיביות של הנבדק. במסגרת המבחנים הקוגניטיביים נכללים מבחן אינטליגנציה ומבחן העתקת צורות. אינטגרציה של המידע המתקבל משני מבחנים אלו מספק אינדיקציה לרמת התפקוד האינטלקטואלית של הנבדק ולקשייו או יכולותיו בהיבטים שונים שביניהם ההיבט הגרפו-מוטורי, כישורי קשב וריכוז, יכולות זיכרון, תפיסה מרחבית וויזואלית, כישורים מילוליים וכן הלאה. חשוב להדגיש כי מבחנים אלו, כאשר הם נערכים במסגרת אבחון פסיכולוגי, אינם משמשים לאבחון לקויי למידה או הפרעות קשב וריכוז, אלא להערכת הכישורים הקוגניטיביים כחלק ממכלול אישיותו של הנבדק. בהתאם, המאבחן העורך אבחון פסיכולוגי יתייחס גם לאינטראקציה של גורמים רגשיים עם גורמים קוגניטיביים, במידה וזו קיימת. למשל, המאבחן יכול להסיק על סמך אבחון פסיכולוגי כי תפקודו הקוגניטיבי של הנבדק נפגע עקב הדיכאון ממנו או סובל, או שתכנים רגשיים מסוימים הם רגישים וטעונים עבורו עד כדי פגיעה בתפקודו באזורים הנוגעים להם.

מבחנים השלכתיים: בליבו של כל אבחון פסיכולוגי עומד, כמובן, הפן האישיותי הנחשף באמצעות מבחנים השלכתיים. המבחנים ההשלכתיים הנערכים במסגרת אבחון פסיכולוגי מבוססים על הצגתו של גירוי עמום, והנחיית הנבדק להגיב אליו באופן ספונטני. מאחר והגירויים המוצגים הם גירויים עמומים הניתנים לפירוש במגוון רחב של דרכים, כל נבדק מגיב אליהם באופן שונה אשר משקף היבטים אישיותיים. בין ההיבטים האישיותיים הנחשפים במהלך אבחון פסיכולוגי נכללים היבטים כסגנון חשיבה, תכנים מרכזיים המעסיקים את הנבדק, רמות דיכאון וחרדה, דפוסי יחסים בין אישיים, דימוי עצמי, רמת הכוחות והשאיפות, יצירתיות, היחס לזוגיות ומיניות, מנגנוני הגנה מרכזיים בהם האדם משתמש וכן הלאה.

מבחן MMPI: בחלק מהמקרים המאבחן מבצע כחלק מהתהליך של אבחון פסיכולוגי גם את מבחן ה-MMPI. MMPI הוא מבחן אישיות אשר זכה לתמיכה מחקרית רבה ומורכב ממאות היגדים עליהם הנבדק מתבקש להשיב בחיובי או בשלילה. היגדים אלו מרכיבים מספר סולמות תוכן אשר מספקים אינדיקציה להיבטים אישותיים כנשיות, גבריות, דיכאון, פסיכופתיה, היפוכונדריה ועוד.

תצפית: אבחון פסיכולוגי אינו מבוסס רק על המידע שנאסף על סמך הריאיון הקליני ותוצאות המבחנים, אלא גם על סמך התרשמותו של המאבחן מתפקודו של הנבדק בעת האבחון. תצפית בהתנהגותו של הנבדק יכולה ללמד על רמת חרדה המשפיעה על תפקודו, סגנון התמודדותו עם אתגרים, מידת הנטייה להישען על האחר, איכות הקשר הבין אישי שהוא יוצר, התמודדותו עם תסכולים וחוסר ודאות ועוד.

לאחר האבחון המאבחן עורך אינטגרציה של המידע שנאסף וכותב דו"ח פסיכולוגי המציג תמונה כוללנית של תפקודו הקוגניטיבי והרגשי של הנבדק. ממצאי הדו"ח נמסרים לנבדק בשיחת פידבק בה המאבחן מעביר לנבדק את רשמיו, דן איתו במשמעותם ומשתף אותו בהמלצות הטיפוליות הנובעות מממצאי האבחון.