תפריט נגישות
חיפוש

התמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית

במשך שנים ארוכות היוו מקומות עבודה מקור פרנסה וקיום ותו לא. בעשורים האחרונים, לעומת זאת, הפך התחום התעסוקתי לנדבך מרכזי כמעט בחייו של כל אדם בחברה המערבית: הקריירה שכל אחד מאיתנו מפתח כבר אינה מהווה רק מקור הכנסה אלא גם סמל סטטוס, מוקד חברתי והיבט דרכו אנו מגדירים את זהותנו האישית. בהתאם להתרחבות חשיבותו של תחום הקריירה עבור הפרט, בעשורים האחרונים התפתח התחום של פסיכולוגיה תעסוקתית אשר מכוון לשיפור וקידום תפקודם ורווחתם של פרטים ושל הארגונים ומקומות העבודה בהם הם עובדים. 

אנשי מקצוע בתחום התמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית

<<  לרשימה המלאה

פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית והכשרתו

פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית הוא פסיכולוג אשר סיים לימודי תואר שני לפחות בתחום של פסיכולוגיה תעסוקתית, ונמצא במהלך או אחרי תקופת התמחות מעשית בת ארבע שנים בתחום. פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית נבדל מפסיכולוג תעסוקתי מומחה בכך שטרם ניגש לבחינת המומחיות המקנה לו את הזכות לכנות את עצמו פסיכולוג תעסוקתי מומחה.

הכשרתו של פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית מכוונת לאפשר לו לעסוק בהיבטים היישומיים הנוגעים לקשר בין גורמים אישיותיים ופסיכולוגיים לבין הסתגלותו ותפקודו של הפרט במקום העבודה. מטרתו של פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית היא לסייע ביצירת התאמה מיטבית בין העובד לבין סביבתו התעסוקתית באופן שיתרום הן לרווחתו של העובד והן לתפקודו של הארגון. בהתאם,  פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי לעסוק בתפקידים שונים, ברמת הפרט או הארגון.

פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית ותפקידיו

פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עוסק בדרך כלל באחד מארבעת התפקידים הבאים:

מיון והערכה של עובדים: עבודתו של פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית תכלול בדרך כלל ביצוע מיונים, ראיונות והערכות המיועדים לבחירת עובדים אשר יתאימו באופן מיטבי לצרכי הארגון. פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי להשתלב בצוות של מכון מיון המציע שירותי מיון והערכה לארגונים שונים, או להתלוות לראיונות ותהליכי מיון של עובדים בכירים בארגון הספציפי בו הוא עובד. במסגרת תהליכי המיון וההערכה שהוא מלווה, פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי להשתמש בכלים שונים שביניהם מבחנים פסיכולוגיים-אישיותיים רלוונטיים, מבחני יכולת אובייקטיביים, תצפית על התנהגות המועמד במסגרת דינמיקה קבוצתית וראיונות אישיים. כך,  פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית יכול לקבל תמונה כוללנית על אישיות המועמד ולבחון את מידת התאמתה לתפקיד ולארגון אליו הוא מתמיין.

ייעוץ תעסוקתי: אנשים רבים חווים התלבטויות משמעותיות סביב בחירת קריירה, הסבת מקצוע ובחירת תחום לימודים. בהתאם, פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי להציע שירותי ייעוץ תעסוקתי פרטני המכוונים לסייע לפונה לזהות ולהגדיר את צרכי קריירה שלו, לקבל מידע על אפשרויות קריירה רלוונטיות ולקבל החלטה המבוססת על הבנה והכרה בצרכיו, יכולותיו ומגבלותיו כאיש קריירה. כמו כן, פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית יכול לסייע לאנשים אשר חשים כי קשיים רגשיים, התנהגותיים ובין אישיים פוגמים ביכולתם לעבור ראיונות, להשתלב ולהתקדם במקום עבודתם.

ייעוץ ארגוני: פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי להציע גם שירותי יעוץ ארגוני אשר ממוקדים באבחון קשייו של הארגון, זיהוי הגורמים המונעים ממנו לתפקד באופן המיטבי ובניית תכנית התערבות ארגונית אשר תאפשר שינוי של הדפוסים הארגוניים הבלתי יעילים. בחלק מהמקרים עבודתו של פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית תסתכם באבחון מצב הארגון ובניית תכנית התערבות, ובמקרים אחרים עבודתו תכלול גם התערבויות שהוא עצמו יערוך. כך, למשל, בהתאם לממצאי האבחון הארגוני, פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית יכול להציע שירותי פיתוח מנהלים, פתרון קונפליקטים בארגון, עידוד מנהיגות, עידוד מוטיבציה ושימור עובדים וליווי של תהליך הנעת השינוי הארגוני. 

פסיכולוגיה של הנדסת אנוש: בין היתר, פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית עשוי לעסוק בהתאמתן של מערכות טכנולוגיות לצרכים הפסיכולוגיים והפיסיים של העובדים, באופן שיתרום לבטיחותם ורווחתם. פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה תעסוקתית העוסק בתחום הפסיכולוגיה של הנדסת אנוש יעבוד לצד אנשי מקצוע נוספים (מהנדסים, מעצבים, רופאים) במטרה לתרום לעיצובה של סביבת עבודה מיטבית.