תפריט נגישות

השכלה אקדמאית והכשרה

בר אילן, בית ברל,

המכון לפסיכותרפיה באמצעות פלייבק

ניסיון מקצועי

מערכת בריה״נ, שפ״ח, משרד החינוך, קליניקה פרטית (מרכז Paletta  פלט״א).

עבודה עם ילדים מגיל 5, עם מתבגרים והורים, קבוצות הורים

סטודיו פתוח לפיסול, הדרכה וסדנאות למטפלים.

חברות באגודות וארגונים

הדרכה מקצועית

נותנת הדרכה מקצועית למטפלים באומנויות העובדים עם ילדים/מתבגרים/הורים. אפשרות למפגשי הדרכה קבוצתית באמצעות שילוב יצירה פלסטי ופלייבק.

* התוכן המפורסם בדף זה אודות המטפל הינו באחריות המטפל בלבד